Wyszukiwarka: zawiedzenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wie­dze­nie — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Sku­tek uboczny przy­jaźni - zauroczenie
Sku­tek uboczny zaurocze­nia- miłość
Sku­tek uboczny miłości - przyz­wycza­jenie
Sku­tek uboczny przyz­wycza­jenia - zawiedzenie 

myśl
zebrała 46 fiszek • 1 grudnia 2009, 19:52

Czu­je się zażeno­wana tym, jak bar­dzo jej za­leży i jak bar­dzo pod­sy­ca to jej zawiedzenie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 października 2010, 15:29

za­wie­dze­nie ko­goś można porównać do kop­nięcia w krocze przed od­by­ciem sto­sun­ku - po­mimo wiel­kich ocze­kiwań następu­je wiel­kie rozczarowanie 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 kwietnia 2011, 08:31

Nic bar­dziej nie poz­ba­wia wiary w drugą osobę, jak za­wie­dze­nie się na niej ko­lej­ny raz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2013, 19:22

Który to już raz?
Który to już raz czu­jesz zawiedzenie?
Nie wie­dzieć dlacze­go złość na samą siebie...? 

myśl • 29 kwietnia 2014, 16:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:14Banitka sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz o sa­mot­ności

dzisiaj, 15:08Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 14:28Bairre sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 14:26Bairre sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz o sa­mot­ności

dzisiaj, 14:18Banitka sko­men­to­wał tek­st prosty wier­sz o sa­mot­ności

dzisiaj, 14:15Banitka sko­men­to­wał tek­st nie mów

dzisiaj, 14:11Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:54onejka sko­men­to­wał tek­st żywi bolą bar­dziej. in­sp. [...] 

dzisiaj, 13:49onejka sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

dzisiaj, 13:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.