Wyszukiwarka: zawiedzenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wie­dze­nie — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Sku­tek uboczny przy­jaźni - zauroczenie
Sku­tek uboczny zaurocze­nia- miłość
Sku­tek uboczny miłości - przyz­wycza­jenie
Sku­tek uboczny przyz­wycza­jenia - zawiedzenie 

myśl
zebrała 46 fiszek • 1 grudnia 2009, 19:52

Czu­je się zażeno­wana tym, jak bar­dzo jej za­leży i jak bar­dzo pod­sy­ca to jej zawiedzenie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 października 2010, 15:29

za­wie­dze­nie ko­goś można porównać do kop­nięcia w krocze przed od­by­ciem sto­sun­ku - po­mimo wiel­kich ocze­kiwań następu­je wiel­kie rozczarowanie 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 kwietnia 2011, 08:31

Nic bar­dziej nie poz­ba­wia wiary w drugą osobę, jak za­wie­dze­nie się na niej ko­lej­ny raz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2013, 19:22

Który to już raz?
Który to już raz czu­jesz zawiedzenie?
Nie wie­dzieć dlacze­go złość na samą siebie...? 

myśl • 29 kwietnia 2014, 16:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:14Moon G sko­men­to­wał tek­st Twoja miłość jest we [...]

dzisiaj, 08:01giulietka sko­men­to­wał tek­st Wariant os­tatni

dzisiaj, 07:52Mrs Ver­cetti sko­men­to­wał tek­st * Tęskniący Kos­mi­ta * 

dzisiaj, 07:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... Bóg jest egoistą... [...] 

dzisiaj, 07:43Starlight. sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 07:41Starlight. sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 07:09giulietka sko­men­to­wał tek­st taniec na li­nie

dzisiaj, 06:46JaiTy sko­men­to­wał tek­st pod Twoim niebem jes­tem [...]

dzisiaj, 05:59Reynold sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 05:55Cris sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]