Wyszukiwarka: zawiedzenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wie­dze­nie — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Sku­tek uboczny przy­jaźni - zauroczenie
Sku­tek uboczny zaurocze­nia- miłość
Sku­tek uboczny miłości - przyz­wycza­jenie
Sku­tek uboczny przyz­wycza­jenia - zawiedzenie 

myśl
zebrała 46 fiszek • 1 grudnia 2009, 19:52

Czu­je się zażeno­wana tym, jak bar­dzo jej za­leży i jak bar­dzo pod­sy­ca to jej zawiedzenie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 października 2010, 15:29

za­wie­dze­nie ko­goś można porównać do kop­nięcia w krocze przed od­by­ciem sto­sun­ku - po­mimo wiel­kich ocze­kiwań następu­je wiel­kie rozczarowanie 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 kwietnia 2011, 08:31

Nic bar­dziej nie poz­ba­wia wiary w drugą osobę, jak za­wie­dze­nie się na niej ko­lej­ny raz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2013, 19:22

Który to już raz?
Który to już raz czu­jesz zawiedzenie?
Nie wie­dzieć dlacze­go złość na samą siebie...? 

myśl • 29 kwietnia 2014, 16:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:51Irysowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek im­pli­kuje so­bie zło, [...]

dzisiaj, 15:50Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Nie zdziw­cie się jak [...]

dzisiaj, 15:50Cris sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 15:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 14:51onejka sko­men­to­wał tek­st Głowa niszczy ciało. Jeśli [...]

dzisiaj, 14:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st PSALM 23 stycznia

dzisiaj, 14:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...] 

dzisiaj, 14:31onejka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]