Wyszukiwarka: zakłamani (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zakłama­ni — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Jes­tem dzi­wakiem, ja­kich mało ludzie mnie nie ak­ceptują, szydzą i niszczą na każdym kro­ku, ale zaw­sze, kiedy jes­tem im pot­rzeb­ny, bo sa­mi so­bie z czymś nie radzą to jes­tem ich "naj­lep­szym przyjacielem". [...] — czytaj całość

myśl
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:25yestem sko­men­to­wał tek­st Zazdrość - wzmożona ma­nifes­tacja [...]

dzisiaj, 10:19zapalka sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

dzisiaj, 10:19yestem sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 10:01Banitka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 09:19giulietka sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

dzisiaj, 09:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 09:16giulietka sko­men­to­wał tek­st *#*#*

dzisiaj, 09:15giulietka sko­men­to­wał tek­st niebo

dzisiaj, 01:30Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 00:14Clyde sko­men­to­wał tek­st Strzec te­go co pod [...]