Wyszukiwarka: zaczynam nowa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaczy­nam no­wa — zgromadziliśmy 1171 tekstów.

Naj­gorzej jest zacząć bu­dować wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 6 marca 2011, 12:26

I jes­tem już zmęczo­na zaczy­naniem życia od nowa.." 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 maja 2010, 21:55

Nie na­piszę, że od no­wa zaczy­nam życie, bo skłamię. Nie na­piszę też, że żałuję lub się wstydzę. Ale małymi kroczka­mi chcę zro­bić porządek. Zacznę od pokoju. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 5 maja 2011, 09:15

Mówiąc "niszczę", już zaczy­nam tworzyć. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 10 lutego 2011, 14:11

Przez tą ogólną śle­potę też zaczy­nam tra­cić wzrok. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 19 sierpnia 2010, 10:20

Plus za plus,
Mi­nus za minus
- no­wa wer­sja ko­dek­su Hammurabiego. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 19 lutego 2010, 18:04

Zaczy­nam mieć lęk wy­sokości od tych "wyższych sfer". 

myśl
zebrała 49 fiszek • 11 maja 2010, 15:43

No­wy dzień, no­wa nadzieja. Zacznij ufać. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 maja 2010, 16:17

Usiądź,
zapomnij,
naucz się żyć od nowa. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 maja 2010, 10:07

Mo­ja naiw­ność ciągle mnie zas­ka­kuje, od no­wa i od nowa... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 18 października 2010, 14:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:19veraikon sko­men­to­wał tek­st Tak, kocham życie. Tak, [...]

dzisiaj, 12:11silvershadow sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 12:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st oblicze

dzisiaj, 12:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st przy ko­min­ku

dzisiaj, 11:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zlekceważone wątpli­wości, mszczą się [...]

dzisiaj, 11:26onejka sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 11:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiara prze­ważnie wygląda.  

dzisiaj, 11:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 11:17onejka sko­men­to­wał tek­st Wiara prze­ważnie wygląda.