Wyszukiwarka: zła miłość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zła miłość — zgromadziliśmy 13082 teksty.

Im większe ser­ce, tym większy sta­nowi cel dla zła. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 25 lutego 2011, 11:13

Gdy­by nie było zła, nie mog­li­byśmy wybaczać. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 12 lipca 2010, 16:56

Od dwóch złych wiadomości,
lep­sza jest tyl­ko jed­na zła wiadomość. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 20 listopada 2010, 14:51

Wyświad­cza­nie dob­ra in­nym, to dla niektórych początek zła. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 5 czerwca 2010, 11:01

Jak­byś roz­poznał dob­ro, gdy­by nie było zła? 

myśl
zebrała 69 fiszek • 25 marca 2010, 20:18

Obojętność - cichy sprzy­mie­rze­niec całego zła te­go świata. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 13 października 2011, 16:37

Zalążek zła tkwi w na­turze ludzkiej lecz od­po­wied­nim wycho­waniem i zaan­gażowa­niem społecznym możemy wyp­le­nić chwas­ty ciemności.
Op­ryskiem niech sta­nie się miłość... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:34

Chwy­tamy li­ny zła, by opuścić mroczne dna. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 11 listopada 2010, 20:55

miłość = nienawiść

Kocha­nie dob­ra to niena­widze­nie zła. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 listopada 2010, 16:13

Miłość ra­ni, nieza­leżnie czy jest dob­ra, czy zła. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 5 września 2011, 00:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:59Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Przeraża mnie, w jak [...]

dzisiaj, 08:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ameby mają ni­bynóżki ,a [...]

dzisiaj, 08:29M44G sko­men­to­wał tek­st Ameby mają ni­bynóżki ,a [...]

dzisiaj, 08:26M44G sko­men­to­wał tek­st Tęsknota tkwi w mu­zyce, między [...]

dzisiaj, 08:21natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Z nadziei wy­ras­ta­myw­te­dy kiedy nam [...]

dzisiaj, 08:05giulietka sko­men­to­wał tek­st prześwity niebies­kie

dzisiaj, 08:00giulietka sko­men­to­wał tek­st Listopad jest z od­wróco­nych [...]

dzisiaj, 07:46natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 07:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przyznaj fiszkęUroczyście oświad­czam, że [...]

dzisiaj, 07:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]