Wyszukiwarka: wolnosc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wol­nosc — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Wol­nosc ? - HAH ! - wiezy na umys­lach, kaj­da­ny na marzeniach 

myśl
zebrała 53 fiszki • 26 sierpnia 2010, 10:21

Wol­nosc umysłu to wspa­niała sprawa. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 sierpnia 2010, 22:10

wol­nosc czlo­wieka jest w ser­cu i w.... mys­lach....i nikt mu te­go nie mo­ze odebrac 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 października 2010, 02:29

wol­nosc?..nig­dy jej tak nap­rawde nie zaz­nam...bo spo­leczen­stwo narzu­ca mi obo­wiaz­ki niczym kaj­danki ...nie poz­wa­la mi sie wyr­wac ..odej­sc od wszys­tkiego....zyc dla siebie i wed­lug siebie.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 stycznia 2010, 17:43

Często by­wa tak że
wol­nosc jest jak.. po­wiet­rze 
które­go nie możesz zaczerpnąć
dusząc sie codziennością 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 września 2015, 21:20

Czlo­wiek jest niewol­ni­kiem zy­cia, do­piero smierc da­je wolnosc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 listopada 2013, 01:43

Do­ras­ta­nie jest jak ujarzmianie dzi­kiego mus­tanga. Ko­nie burza sie, rzu­caja, wie­rzga­ja az w kon­cu nad­chodzi ta­ki czas kiedy przes­ta­ja wal­czyc o wol­nosc, nieza­lez­nosc, in­dy­widual­nosc, marze­nia i pod­da­ja sie jez­dzco­wi. U nas­to­lat­kow jest to sa­mo. Ten czas na­zywa­my dorosloscia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2012, 15:26

"Wol­nosc- to zam­kniecie oczu i moz­li­wosc po­wed­ro­wania gdziekol­wiek chcesz." 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ludzie pos­trze­gaja jas­nosc ja­ko cos dob­re­go a ciem­nosc zle­go co jest dla mnie nie zrozumiale
Gdy jest jas­no wi­dac wszys­tko ta­kim ja­kie jest, tra­wa, kwiaty tak to jest piek­ne ale widzi­my tez zle [...] — czytaj całość

myśl • 7 grudnia 2011, 00:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]