Wyszukiwarka: wierzę ludzi (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wierzę ludzi — zgromadziliśmy 6924 teksty.

W niebo nie wierzę a piekło mam na ziemi ... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 października 2010, 19:03

Nie wierzę w ludzi...Ja wierzę w człowieka. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 31 października 2011, 14:42

nie wierzę w 'na zawsze' 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 października 2010, 20:21

Wierzę w Ciebie...

... sztuko 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 września 2010, 13:55

Pat­rząc na swoją dłoń, re­latyw­nie pot­ra­fię stwier­dzić, że mam 5 palców.
A jed­nak pat­rząc na niektórych ludzi i tak nie wierzę włas­nym oczom... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 stycznia 2010, 21:44

wierzę w to, że gdzieś, cze­ka ktoś 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 grudnia 2010, 09:35

Ciągle wierzę, że ktoś mnie szuka… 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 października 2009, 09:29

Nie wierzę Ci. Nie py­taj dlacze­go, ja na­wet so­bie nie wierzę. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 stycznia 2011, 20:24

Wątpię, więc wierzę... 

myśl
zebrała 31 fiszek

Nie to, że nie wierzę w ludzi. Ja po pros­tu wierzę w to, że nig­dy mnie nie za­wie­dzie wiara w ich bez­kresną głupotę. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 sierpnia 2010, 20:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st pomnikt

dzisiaj, 12:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są urodzi­ny, ale nie [...]

dzisiaj, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W prze­bieral­ni opat­rz nośc/i/e

dzisiaj, 11:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:52LiaMort wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 11:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie fałszy­we brzmienie [...]

dzisiaj, 11:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:34liliowięc sko­men­to­wał tek­st Wypełniając przes­trzeń sta­jesz się [...]

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:29liliowięc sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej, prze­ryso­wać słowem.