Wyszukiwarka: wierzę ludzi (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wierzę ludzi — zgromadziliśmy 7203 teksty.

Pat­rząc na swoją dłoń, re­latyw­nie pot­ra­fię stwier­dzić, że mam 5 palców.
A jed­nak pat­rząc na niektórych ludzi i tak nie wierzę włas­nym oczom... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 stycznia 2010, 21:44

wierzę w to, że gdzieś, cze­ka ktoś 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 grudnia 2010, 09:35

Ciągle wierzę, że ktoś mnie szuka… 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 października 2009, 09:29

Nie wierzę Ci. Nie py­taj dlacze­go, ja na­wet so­bie nie wierzę. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 stycznia 2011, 20:24

Wątpię, więc wierzę... 

myśl
zebrała 31 fiszek

Nie to, że nie wierzę w ludzi. Ja po pros­tu wierzę w to, że nig­dy mnie nie za­wie­dzie wiara w ich bez­kresną głupotę. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 sierpnia 2010, 20:13

Mi­mo że nie wierzę w lep­sze jut­ro, wierzę że no­wy dzień przy­nosi nam no­we szanse. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 kwietnia 2010, 17:58

Jes­tes tak piękna, że nie wierzę, że mnie kochasz. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 listopada 2010, 20:17

Wierzę w ludzi.

Os­tatnio co­raz częściej zas­ta­nawiam się nad ateizmem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 maja 2010, 20:56

Za­pytałeś się kiedyś w co wierzę. Wte­dy nie umiałam ci od­po­wie­dzieć. Te­raz już pot­ra­fię. Wierzę w ludzi, tyl­ko nie jes­tem pew­na, czy ta wiara nie równa się cza­sem z naiwnością. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 czerwca 2010, 22:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:29MyArczi sko­men­to­wał tek­st czasem tęsknię za samą [...]

dzisiaj, 19:27LenaK do­dał no­wy tek­st czasem tęsknię za samą [...]

dzisiaj, 19:18$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:16LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:14$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:09LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Honor nie poz­wa­la na [...]

dzisiaj, 19:07LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:05LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:04MyArczi do­dał no­wy tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]