Wyszukiwarka: wieśniak (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieśniak — zgromadziliśmy 3 teksty.

Wieśniak, to nie jest kwes­tia pochodze­nia. To stan umysłu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 marca 2010, 10:17

Pełno prze­nośni w tych wier­szach
a tu człowiek chciałby usiąść
pan poeta na­wet pros­to piszę
i ta pani
a na­wet nie polonistka

nie
ja nie jes­tem poetką
nie umiem pi­sać wier­szy
pot­ra­fię tańczyć
tak bez ładu i składu
chwy­tając ra­dość w ramiona

no­tuję tyl­ko mo­je prze­myśle­nia bo
ciem­ność miłość sa­mot­ność czy strach
to uczu­cia dnia codzien­ne­go
prze­latują przez ser­ce wieśniaka i uczonego
i ani wieśniak ani uczo­ny nie uchro­ni się przed doświad­cze­niami życia 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2009, 20:00

"Wieśniak" to nie miej­sce urodze­nia, lecz sposób myślenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 września 2012, 11:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:17M44G sko­men­to­wał tek­st Li­li Mar­leen

dzisiaj, 17:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieg oko­liczności - wy­bieg [...]

dzisiaj, 17:13Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Kuchnia tak zwa­nego ser­ca

dzisiaj, 17:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obok mnie dziś je­sień

dzisiaj, 17:05veraikon sko­men­to­wał tek­st Zbieg oko­liczności - wy­bieg [...]

dzisiaj, 17:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Li­li Mar­leen

dzisiaj, 17:03dark smurf sko­men­to­wał tek­st Doświadczając Cię, sens sam [...]

dzisiaj, 17:01yestem sko­men­to­wał tek­st Zbieg oko­liczności - wy­bieg [...]

dzisiaj, 17:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dotykam czu­le kla­wisze. Po­woli [...]

dzisiaj, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st domek z kart