Wyszukiwarka: wiatrak (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiat­rak — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Życie jest jak wiat­rak. Kręci się tyl­ko w jedną stronę, nig­dy nie wra­ca do pop­rzed­niego stanu.

Przeszłość zos­ta­je w tyle. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 czerwca 2010, 16:20

Wal­cząc upar­cie z wiat­ra­kami, przyj­dzie w końcu ta­ki mo­ment, w którym al­bo złamie się ko­pia al­bo wiat­rak spad­nie nam na łeb. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 31 maja 2011, 09:36

Słowa to nie wiatrak
a wiatr wieje i kaleczy
co piękne w nas

Z cyk­lu było so­bie życie ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 marca 2013, 10:40

przy­był don try­kot do kra­ju dzikiego
w rozmówki zer­knął widząc stajennego
- ge­rem­ka upoić, ko­niu dać ow­si.. ow­si­ka... ow­si... od­ro.. ko­nia odrobaczić
par­kingo­wy po­dał mu kwitek
- nie ob­rażaj mnie cha­mie, ry­cerz nie przyj­mie od ciebie
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 listopada 2012, 14:59

Jeżeli chodzi o wy­rażanie siebie, nie można mieć żad­nych skru­pułów.
Ktoś po­wie To­bie, że praw­dy które wyz­na­jesz, nie są prawdziwe.
W tym sa­mym kon­tekście, za­wiera On in­formac­je, że Two­je praw­dy, nie są tożsame [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 23:43

Widząc, że ci skrzydła rosną, nie ra­duj się jeszcze, że jes­teś poetą.
Wiat­rak też ma skrzydła. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2010, 17:48

" Wiat­ru nie złapiesz...a z myśla­mi jak z wiat­rem, są i ula­tują po­ruszając nasze ser­ce jak wiatrak."
(autor: Daniel) 

myśl
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2