Wyszukiwarka: usmiech (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 53 teksty.

Twoj us­miech to skar­bja tyl­ko ja wiem ile jest wart.Jest o wszak bez­cenna min­ka jak­bys była po­godyn­ka,ty dzis da­jesz mi po­gode ducha i swo­bode.Swiecisz jas­no mi nad głowa i roz­pie­szczasz mnie uroda. 

myśl • 25 sierpnia 2009, 09:27

I cza­sami ta pus­tka, ner­wy i wra­zenie, jak­bym by­la w klat­ce... a po­tem je­den ma­ly us­miech, biore Mi­sia na re­ce, przy­tula sie do mnie... I wte­dy wszys­tko wra­ca do nor­my. I wiem, ze jest tak, jak byc powinno. 

myśl • 10 października 2009, 07:27

Czy Lu­bisz,Spełniać Czy­jeś Ocze­kiwa­nia ??
I Być Z Te­go Dumnym??
Na­wet Jeśli Mu­sisz Poświęcić To,Cze­go Nap­rawde Pragniesz.
Czy Twój Us­miech Będzie Prawdziwy??
Obudziłem Się Jak Zo­baczyłem Tyl­ko Początek Mo­jego Snu.
Ale Chwy­ce To,Co Sie Sta­nie Po Tym,Swoimi Rękoma.
Tak,Naj­ważniej­sze Rzeczy Zaw­sze Są
Ty­mi Które Nie Mają Kształtu
Na­wet Jeśli Dos­tałeś Lub Stra­ciłeś To
Nie Zauważysz Tego
Więc Zmień Swój Smu­tek W Rzyczliwość
i Twoją Wyjątko­wość W Siłe
To Nor­malne Zgu­bić Sie w Biegu
Zacznij IśćPiosen­ka z Naruto 

myśl
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]