Wyszukiwarka: usmiech (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 53 teksty.

kaz­dy us­miech jest piek­ny.. ale nie kaz­dy jest Twoj 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 lutego 2013, 15:43

Na zewnątrz us­miech,w środ­ku po­tok łez... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2010, 20:42

'Ko­lac­ja w dob­rej res­taurac­ji -150 zł,dob­re,czer­wo­ne wi­no- 200zł,usłyszeć od Ciebie,że mój us­miech jest dla Ciebie Najważniejszy-bezcenne.' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 czerwca 2011, 10:29

Znasz to uczu­cie, kiedy każde­go dnia wychodząc z do­mu przyw­dziewasz na twarz maskę? Dos­ko­nały ma­kijaż, ład­ne ub­ra­nia, ułożone włosy i też ten niep­raw­dzi­wy, jed­nak o dzi­wo jak wiary­god­ny dla ludzi us­miech. Nienawidzę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 czerwca 2011, 19:54

Ta­kie "dziś" Chciałabym by było na codzień.
Zwykłe 'dziś' ,dało mi us­miech aż po sen.
Ta­kie zwykłe "jut­ro" a na początek:
Na Dzień dob­ry : Kocham Cię
Zaś uśmiech?
Tak! Bo to miłość -'wariatka'
Aż ..Żyć się chce! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2010, 01:34

...wezmę dzis krwis­to czer­woną szminke
i na­maluję so­bie usmiech
i będę uda­wać moc­no szczęsliwą
i ludzie będą mi zazdrościć
ko­leżan­ki obgadywac... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 maja 2013, 08:23

Bo gdy się smucę, za­mykam oczy i wyob­rażam So­bie Ciebie, i wte­dy na mo­jej twarzy znów po­jawia sie usmiech. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2012, 12:14

cza­sami je­den niewin­ny us­miech mo­ze spo­wodo­wac trze­sienie ziemii... 

myśl
zebrała 5 fiszek

Często w no­cy płaczą ludzie ,którym us­miech z twarzy nie zni­ka w dzień 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2013, 22:05

Sztuczny us­miech-uk­ry­cie wewnętrzne­go bólu 

myśl
zebrała 4 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście