Wyszukiwarka: urodziny (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: urodzi­ny — zgromadziliśmy 112 tekstów.

Urodzi­ny - dla niektórych są to niez­wykłe dni w życiu... dla mnie jest to dzień jak każdy in­ny w ro­ku... je­dyna różni­ca jest ta­ka że w tym dniu możesz dos­tać cze­kolad­ki i wódkę nie musząc od­wdzięczać się za to ja­kaś przysługą.

26.10.2010. star­szy o je­den dzień, a w pa­pierach o je­den rok 

myśl
zebrała 111 fiszek • 26 października 2010, 12:06

Nie ob­chodzę urodzin, bo urodzi­ny mnie nie obchodzą. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 11 marca 2011, 19:36

Dziś mo­je urodzi­ny , nie będe się mar­twić że za­pom­niałeś , będe się mar­twić tym że, wiesz że zapomniałeś. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 czerwca 2010, 19:18

Kocha­ni rodzice!
Na urodzi­ny chciałabym dos­tać chłopa­ka, który nie zauważyłby moich wad. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 marca 2010, 10:09

Obiecaj mi jed­no... Kiedy odejdę możesz za­pom­nieć mo­je imię, to kiedy maiłam urodzi­ny ale nie za­pom­nij ja­ki smak miały mo­je usta. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 kwietnia 2010, 21:27

"Dziś Two­ja ukocha­na ma urodziny!"
Na­pisała mu przy­pom­nienie w te­lefo­nie, a w dniu jej urodzin nie mogła się z tych życzeń cieszyć... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 stycznia 2011, 18:41

Mówisz że znasz mnie na wy­lot, a na­wet nie pa­miętasz kiedy mam urodzi­ny . 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 czerwca 2010, 22:01

Raczej nie licz na to,że życze­nia wy­syłane na święta czy urodzi­ny uczy­nią z Ciebie dob­re­go przyjaciela. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 3 kwietnia 2010, 20:24

Przes­ta­jesz być dziec­kiem,
gdy two­je urodzi­ny stają się dru­gorzędną sprawą. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 kwietnia 2010, 18:36

Urodzi­ny - dzień, w którym słowa bolą." 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 maja 2010, 18:42
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwcowesłońce

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]