Wyszukiwarka: urodziny (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: urodzi­ny — zgromadziliśmy 113 tekstów.

Urodzi­ny - dla niektórych są to niez­wykłe dni w życiu... dla mnie jest to dzień jak każdy in­ny w ro­ku... je­dyna różni­ca jest ta­ka że w tym dniu możesz dos­tać cze­kolad­ki i wódkę nie musząc od­wdzięczać się za to ja­kaś przysługą.

26.10.2010. star­szy o je­den dzień, a w pa­pierach o je­den rok 

myśl
zebrała 111 fiszek • 26 października 2010, 12:06

Nie ob­chodzę urodzin, bo urodzi­ny mnie nie obchodzą. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 11 marca 2011, 19:36

Dziś mo­je urodzi­ny , nie będe się mar­twić że za­pom­niałeś , będe się mar­twić tym że, wiesz że zapomniałeś. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 czerwca 2010, 19:18

Kocha­ni rodzice!
Na urodzi­ny chciałabym dos­tać chłopa­ka, który nie zauważyłby moich wad. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 marca 2010, 10:09

Obiecaj mi jed­no... Kiedy odejdę możesz za­pom­nieć mo­je imię, to kiedy maiłam urodzi­ny ale nie za­pom­nij ja­ki smak miały mo­je usta. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 kwietnia 2010, 21:27

"Dziś Two­ja ukocha­na ma urodziny!"
Na­pisała mu przy­pom­nienie w te­lefo­nie, a w dniu jej urodzin nie mogła się z tych życzeń cieszyć... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 stycznia 2011, 18:41

Mówisz że znasz mnie na wy­lot, a na­wet nie pa­miętasz kiedy mam urodzi­ny . 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 czerwca 2010, 22:01

Raczej nie licz na to,że życze­nia wy­syłane na święta czy urodzi­ny uczy­nią z Ciebie dob­re­go przyjaciela. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 3 kwietnia 2010, 20:24

Przes­ta­jesz być dziec­kiem,
gdy two­je urodzi­ny stają się dru­gorzędną sprawą. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 kwietnia 2010, 18:36

Urodzi­ny - dzień, w którym słowa bolą." 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 maja 2010, 18:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]

dzisiaj, 08:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]