Wyszukiwarka: uśmiechu (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmie­chu — zgromadziliśmy 873 teksty.

Szko­da, ze człowiek wy­ras­ta z te­go szcze­rego dziecięce­go uśmiechu. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 16 kwietnia 2010, 11:39

Poz­ba­wiając ko­goś jed­ne­go uśmie­chu, możesz stra­cić wszystko. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 4 października 2010, 07:44

Dla niektórych ko­niec świata znaj­du­je się w uśmie­chu ukocha­nej osoby. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 5 czerwca 2013, 23:44

Mój fe­minizm kończy się na Twoim uśmie­chu . 

myśl
zebrała 78 fiszek • 27 grudnia 2009, 11:52

To w uśmie­chu i oczach kry­je się całe dob­ro człowieka... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 24 kwietnia 2010, 16:51

Bu­jaj się!.. na ha­maku uśmiechu. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 8 stycznia 2010, 17:59

Co­raz częściej człowieko­wi bra­kuje szcze­rego uśmiechu. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 7 lipca 2010, 10:49

Za kur­tyną uśmie­chu, często kry­je się cierpienie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 26 października 2012, 19:18

Słodzę życie ko­lorem two­jego uśmiechu. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 27 października 2010, 19:55

...bo ma­gia ma fun­da­men­ty w Twoim uśmiechu. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 czerwca 2010, 12:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:56Reynold sko­men­to­wał tek­st Czy zło dzięki które­mu [...]

dzisiaj, 18:40dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:29Reynold sko­men­to­wał tek­st Są śmieci, które i [...]

dzisiaj, 18:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 18:27dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ulubione słowo.  

dzisiaj, 18:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st Sznurki z człowieka uczy­nią [...]

dzisiaj, 18:21Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Sznurki z człowieka uczy­nią [...]

dzisiaj, 18:21M44G sko­men­to­wał tek­st Patriotyzm

dzisiaj, 18:07dark smurf sko­men­to­wał tek­st Sznurki z człowieka uczy­nią [...]

dzisiaj, 18:06dark smurf sko­men­to­wał tek­st Choć Cię nie ko­jarzę Choć [...]