Wyszukiwarka: tupac amaru shakur (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: tu­pac ama­ru sha­kur — zgromadziliśmy 5 tekstów.

"Jeśli nie możesz zna­leźć cze­goś dlacze­go chciałbyś żyć, pos­ta­raj się zna­leźć coś, za co chciałbyś umrzeć"Tu­pac Shakur 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 lipca 2010, 19:24

Przes­trzeń po­między Twoim Ser­cem a Twoim Umysłem cza­sem zwa­na duszą, uoso­bienie naszych za­sad mo­ral­nych i emoc­jo­nal­nej kon­tro­li, sil­niej­sza niż ludzki duch.
Duszy nig­dy nie zig­no­rujesz szyb­ciej niż po­myślisz: bo widziałem wcześniej Twoją duszę.

- Tu­pac Ama­ru Sha­kur "I've Seen Your Soul Before" 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 stycznia 2010, 23:06

"Jeśli nie możesz zna­lesc po­wodu do życia naj­le­piej znaj­dz powód by umrzeć"


Afe­ni Shakur 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2011, 10:57

Nie gwa­ran­tuję, że będę tym który od­mieni świat, ale gwa­ran­tuję, że oświecę umysł który to zro­bi. Więc głowa do góry, rób co masz do zro­bienia, a wte­dy, wewnątrz Ciebie, od­rodzę się.


Tu­pac Shakur 

myśl • 9 października 2010, 08:54

On­ly God Can Jud­ge Me - Tu­pac Shakur 

myśl • 28 lutego 2010, 00:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię Na siero­cym [...]

dzisiaj, 22:01cry4you sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 21:58veraikon sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]

dzisiaj, 21:58cry4you sko­men­to­wał tek­st Przez złama­na duszę, połama­ne skrzydła. Ser­ce? [...]

dzisiaj, 21:56szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:54Ślepafuria sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]

dzisiaj, 21:43Cris sko­men­to­wał tek­st Przez złama­na duszę, połama­ne skrzydła. Ser­ce? [...]

dzisiaj, 21:42veraikon sko­men­to­wał tek­st Przez złama­na duszę, połama­ne skrzydła. Ser­ce? [...]

dzisiaj, 21:22Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st I nag­le zro­zumiałem, nig­dy [...]