Wyszukiwarka: trudna miłość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: trud­na miłość — zgromadziliśmy 12447 tekstów.

Gdy we­ny brak, życie człowieka jak­by umyka....
* Poetą być to trud­na rzecz... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 czerwca 2011, 21:15

Niena­wiść nie jest trud­na. Jest je­dynie męcząca. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 4 listopada 2010, 22:21

Miłości szu­kasz, do wielu drzwi stukasz,
a ona stoi pod bramą, wciąż tą samą, wciąż niepomalowaną.


mam na myśli starą miłość, która wciąż jest ak­tual­na, na­wet jeśli tak trud­na :) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 lipca 2010, 14:02

Dro­ga na szczyt jest zwyk­le stro­ma, trud­na i im wyżej tym bar­dziej świeci pustkami. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 lutego 2011, 21:43

"Uśmie­chnięcie się ... Czyn­ność ni­by tak pros­ta i na­tural­na, ale jed­nak cza­sami trud­na do wy­kona­nia ..." 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 kwietnia 2010, 19:42

Poszu­kuję dziad­ka do orzechów.
Trud­na do rozgryzienia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 12 kwietnia 2011, 17:05

Dro­ga do siebie jest trud­na. A świat ro­bi wszys­tko, żeby zmy­lić drogę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 31 października 2011, 14:14

Ok­rutna rzeczy­wis­tość jest trud­na do zniesienia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 czerwca 2010, 15:00

Cudze oczy


Jakże trud­na by­wa sztu­ka widze­nia rzeczy z cudzej perspektywy. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 11 października 2011, 06:52

Każda miłość jest trud­na i wy­maga wielu poświęceń. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 grudnia 2009, 20:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:47Logos sko­men­to­wał tek­st TYLKO po­kuta i płacz [...]

dzisiaj, 15:51Irysowa sko­men­to­wał tek­st Człowiek im­pli­kuje so­bie zło, [...]

dzisiaj, 15:50Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Nie zdziw­cie się jak [...]

dzisiaj, 15:50Cris sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 15:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wegetarianie to apos­tołowie dob­rej [...]

dzisiaj, 14:51onejka sko­men­to­wał tek­st Głowa niszczy ciało. Jeśli [...]

dzisiaj, 14:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st PSALM 23 stycznia

dzisiaj, 14:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie, nie jes­tem cho­rowi­ta. [...]