Wyszukiwarka: trudna miłość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: trud­na miłość — zgromadziliśmy 12447 tekstów.

Gdy we­ny brak, życie człowieka jak­by umyka....
* Poetą być to trud­na rzecz... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 czerwca 2011, 21:15

Niena­wiść nie jest trud­na. Jest je­dynie męcząca. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 4 listopada 2010, 22:21

Miłości szu­kasz, do wielu drzwi stukasz,
a ona stoi pod bramą, wciąż tą samą, wciąż niepomalowaną.


mam na myśli starą miłość, która wciąż jest ak­tual­na, na­wet jeśli tak trud­na :) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 lipca 2010, 14:02

Dro­ga na szczyt jest zwyk­le stro­ma, trud­na i im wyżej tym bar­dziej świeci pustkami. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 lutego 2011, 21:43

"Uśmie­chnięcie się ... Czyn­ność ni­by tak pros­ta i na­tural­na, ale jed­nak cza­sami trud­na do wy­kona­nia ..." 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 kwietnia 2010, 19:42

Poszu­kuję dziad­ka do orzechów.
Trud­na do rozgryzienia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 12 kwietnia 2011, 17:05

Dro­ga do siebie jest trud­na. A świat ro­bi wszys­tko, żeby zmy­lić drogę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 31 października 2011, 14:14

Ok­rutna rzeczy­wis­tość jest trud­na do zniesienia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 czerwca 2010, 15:00

Cudze oczy


Jakże trud­na by­wa sztu­ka widze­nia rzeczy z cudzej perspektywy. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 11 października 2011, 06:52

Każda miłość jest trud­na i wy­maga wielu poświęceń. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 grudnia 2009, 20:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?