Wyszukiwarka: tesknie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: tes­knie — zgromadziliśmy 24 teksty.

Cza­sem tes­knie za ok­re­sem gdzie je­dynym moim prob­le­mem byl wy­mys­lo­ny pot­wor pod lozkiem.


Troche szko­da ze nie mo­ge te­raz roz­wiazac prob­le­mow swiecac la­tar­ka po podlodze. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 października 2010, 22:34

dlacze­go ja tak za Nim tes­knie, a poz­niej jes­tem na Niego wsciek­la, poz­niej tes­knie, jes­tem wsciek­la, tes­knie, je­bana zlosc, tes­knie.. [...]. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 maja 2010, 19:42

zas­ta­nawiajac sie czy za nim tes­knie, stwier­dzi­lam, ze ja pra­wie go nie znam, wiec za czym mam tes­knic.? wiem, ja­ki ma ko­lor oczu, jak sie us­mie­cha, jak do­tyka, ja­ki za­pach ma jego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 grudnia 2009, 14:55

Tes­knie za to­ba co­raz bar­dziej kaz­de­go dnia, mi­mo iz wi­duje­my sie codziennie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 listopada 2009, 20:06

Bo gdy ja mys­le o tym o czym po­winienes mys­lec ty, to obo­je mys­li­my o czyms in­nym ma­jac na mys­li to sa­mo ob­je­te w in­nych slo­wach. Lecz gdy ty mys­lisz o tym co chcesz zro­bic a ja o tym co po­winienes to nasze mys­li obiera­ja dwie roz­ne dro­gi pat­rzac za so­ba tes­knie, jak­by chcialy zmienic swo­je losy... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 listopada 2010, 03:21

Są cza­sem jeszcze ta­kie chwi­le kiedy łapie sie na tym, że wciaż za Tobą tesknie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 maja 2010, 13:37

Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 stycznia 2011, 23:33

Kiedy byles,
by­les mi obojetny.
Te­raz Cie nie ma,
i tesknie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 grudnia 2009, 22:12

Tak strasznie tes­knie za chwi­lami,kiedy by­lam ma­la dziew­czyn­ka,kom­pa­lam sie w brodzi­ku la­zilam po drze­wach,ro­bilam co chcialam,by­lam dziec­kiem,a te­raz jak­bym wyszla na drze­wo czy po­deszla do ko­gos i po­wie­dziala,ze wyg­la­da mi na lu­zaka,wzieli by mnie za wariatke... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2009, 02:37

Przy­tuliłes,
Po­wie­działeś "KOCHAM"
I odjechałeś
Naszczes­cie tyl­ko na 3 miesiace...
Zadzwoniłes...
Za­pytałeś czy tesknie...
"Po co py­tasz, prze­cież znasz odpowiedz"
Cze­kam, Tes­knie, Kocham.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 września 2009, 11:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:02jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 20:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st enigma

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 20:15rudolf88 do­dał no­wy tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]