Wyszukiwarka: teatr (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teatr — zgromadziliśmy 91 tekstów.

Życie jest jak teatr.
Grają w nim błazny. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 26 kwietnia 2010, 07:42

Życie to niezły teatr, gdzie ro­zum w tańcu wyob­raźni - różne po­zy przybiera. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 26 maja 2011, 12:20

Wyob­raźnia to je­dyny teatr, gdzie ser­ce tańczy po­lone­za z rozumem. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 20 maja 2011, 13:25

Życie to teatr...
Ty, kocha­nie masz swój...ja mam swój...
A ja na­dal liczę, że wystąpi­my ra­zem...w sztu­ce miłości... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 7 maja 2010, 21:31

Jej spoj­rze­nie to jej gra.
Jej teatr wyuz­da­ny, uk­ry­ty za rzęs kur­tyną i kred­ki czernią. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:58

… życie to teatr… wszys­cy chcą grać „pa­wie”, a ja wolę grać „szarą myszkę”… wolę grać siebie… 

myśl
zebrała 41 fiszek • 7 lutego 2012, 00:04

Nie masz pra­wa za mną tęsknic, myśleć o mnie, przep­raszać. Do­syć te­go - gówniany teatr już się skończył. Daw­no te­mu spuszczo­no kur­tynę, wszys­cy wyszy­li, ok­lasków nie było. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 września 2010, 17:39

Teatr-naj­wy­raźniej niektórzy ludzie nie doj­rze­li by w nim prze­bywać i do­cenić je­go sztukę. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 5 listopada 2010, 06:48

Życie co­raz bar­dziej przy­pomi­na mi teatr, gdzie każdy wys­ta­wia swój włas­ny mo­nod­ram dla wszys­tkich innych.
Tyl­ko nie wszys­cy pa­miętają, że w teat­rze nie od­wra­ca się tyłkiem do publiczności. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 listopada 2010, 07:46

Większość emoc­ji wy­razisz słowami.
Po­zos­tałe to sztu­ka - ob­raz, mu­zyka, teatr.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 marca 2012, 19:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:21yestem sko­men­to­wał tek­st *** Przed­wiośnie

dzisiaj, 18:20yestem sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 18:18yestem sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:59Moon G do­dał no­wy tek­st RAJ

dzisiaj, 17:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:26yestem sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szym świecie stało [...]

dzisiaj, 17:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]

dzisiaj, 17:25yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy zatęsknisz za słońcem [...]

dzisiaj, 17:23yestem sko­men­to­wał tek­st przyszła kopnęła mnie w kos­ma­te [...]