Wyszukiwarka: tęsknota (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: tęskno­ta — zgromadziliśmy 821 tekstów.

Tęskno­ta - godzi­ny mie­rzo­ne oddechem... 

myśl
zebrała 153 fiszki • 13 lutego 2014, 03:23

Tęskno­ta to niez­wykły rodzaj nieobec­ności pot­ra­fiącej zbliżać. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 5 kwietnia 2011, 20:17

Tęskno­ta naj­bar­dziej niepo­kor­nym dziec­kiem miłości. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 19 października 2010, 11:20

Tęskno­ta nie sy­ci złak­nione­go serca. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 12 października 2012, 17:04

Tęskno­ta potęgu­je sa­mot­ność roz­budzając de­mony wyobraźni. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 15 czerwca 2011, 08:41

Każda tęskno­ta... kształtu­je się łzą. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 22 stycznia 2013, 13:56

Miarą miłości jest tęsknota. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 27 stycznia 2011, 18:05

Tęskno­ta woła każdą kroplą łzy. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 22 sierpnia 2011, 10:08

Tęskno­ta uczy pokory. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 16 marca 2011, 22:33

Tęskno­ta ob­naża niewidzial­ne emocje. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 lipca 2011, 19:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:01Krio sko­men­to­wał tek­st Skoro da­na książka jest [...]

dzisiaj, 19:01Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Nie wiem nic

dzisiaj, 18:57yestem sko­men­to­wał tek­st za[s]powiedzi

dzisiaj, 18:52Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Można być stworzo­nym do [...]

dzisiaj, 18:45Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Można być stworzo­nym do [...]

dzisiaj, 18:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 18:37Hares sko­men­to­wał tek­st Nie wiem nic

dzisiaj, 18:35Cris sko­men­to­wał tek­st Utratę zaufa­nia można porównać [...]

dzisiaj, 18:35Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Dum­na ko­bieta od [...]

dzisiaj, 18:32Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Liście tracą ko­lor, [...]