Wyszukiwarka: szczesliwa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: szczes­li­wa — zgromadziliśmy 25 tekstów.

Us­ta­wiłam so­bie hasło "jes­tem szczes­li­wa" i za każdym ra­zem wpi­sując je, śmieję się pod no­sem jak bar­dzo siebie okłamuję. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 15 stycznia 2011, 21:31

Idz przez zy­cie z tym kto jest przy To­bie gdy sie smiejesz i gdy placzesz ktos kto pot­ra­fi do­cenic kim jes­tes, a nie pro­buje wsadzic w swo­je ram­ki.Czy z tym,kto­ry Ci schle­bia bedziesz szczes­li­wa?Dzis schle­bia To­bie a jut­ro in­nej,czy na tym po­lega zycie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 marca 2011, 21:10

Badz szczes­li­wa jes­li ja nie moge... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 października 2010, 01:41

Masz zy­cie jak w ra­ju a nie po­tafisz byc szczes­li­wa przez swo­je fa­nabe­rie i wie­czne narze­kanie.Do­cenisz to co masz jak stra­cisz,ale bedzie juz za pozno. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 lutego 2012, 17:09

Jeśli nam nie wyj­dzie lub Ty so­bie od­puścisz, bedzie mi smut­no, bedzie mi Ciebie bra­kowało, be­de narze­kać na swoj los, be­de pow­tarzać: " zno­wu sie nie udało... mys­la­lam, ze tym ra­zem wreszcie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 grudnia 2009, 20:21

14/09.2014 y. 
Tak So­bie le­ze,ze lza­mi w oczach i mys­le co by zmienic,co ko­lej­ne­go zniszczyc.Mys­le co szyb­ciej Mnie wy­kon­czy czy sa­mot­nosc czy roz­pacz i smu­tek na to wychodzi ze to to samo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 września 2014, 00:35

W dzi­siej­szym świecie, pełnym strachu, bałaga­nu i fałszu, od­na­lazłam Ciebie. Moją prawdę, światło i nadzieję. Po­zos­tanę wier­na wy­boro­wi! ;* Mo­ze to bedzie dla Ciebie smie­szne co po­wiem, ale kocham juz Nasze dziecko,
nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 września 2012, 09:37

Kiedyś myślałam że kocham... Miałam fa­ceta, pla­nowa­lis­my przyszłośc, wy­dawało mi sie jes­tem szczes­li­wa. Ale to wszys­tko minęło, on mnie zos­ta­wił, mój naj­lep­szy przy­jaciel umarł pa­re miesięcy później, moj fa­cet które­go tak miłowałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 stycznia 2011, 20:30

`. a dziś stoję na pro­gu życia z wielką go­ryczą w ser­cu i roz­myślam. Mieliście tak że po la­tach zro­zumielis­cie że wasze wy­bory by­ly zle? Że sam Bóg da­wal wam szan­se na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2009, 11:00

Dlacze­go na­wet wte­dy kiedy mówie , że jes­tes naj­większym fra­jerem ja­kiego znam , gdy wiem ja­ki jes­tes , ja­kie masz zmiany nas­tro­ju i , ze tak cho­ler­nie do mnie nie pa­sujesz ?! [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 stycznia 2011, 21:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę