Wyszukiwarka: szczerość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: szcze­rość — zgromadziliśmy 319 tekstów.

Su­biek­tywna szcze­rość ra­ni nieświadomie. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 15 września 2010, 20:22

Poszu­kiwaczom praw­dy szcze­rość się nie nudzi. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 2 maja 2013, 00:15

- W co się bawicie?
- W szczerość. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 6 marca 2011, 16:42

Szcze­rość ma gorzki smak, gdy kwa­sisz tym, co ci słodzą. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 4 maja 2014, 01:00

Szcze­rość jest przy­wile­jem odważnych. 

myśl dnia z 11 grudnia 2013 roku
zebrała 92 fiszki • 31 lipca 2010, 11:17

Bo­les­na szcze­rość - ona nie ty­le ob­raża, co prawdę obnaża. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 1 sierpnia 2011, 17:59

... Szcze­rość - naj­wiek­szy wróg przy­jaźni...fałszy­wej przyjaźni. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 23 stycznia 2010, 07:22

Szcze­rość to je­dyna dob­ra cecha, za którą ludzie Cię znienawidzą. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 7 lutego 2010, 22:04

szcze­rość w dzi­siej­szych cza­sach wy­ginęła jak dinozaur. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 listopada 2010, 20:45

Niekiedy za szcze­rość łza­mi płacimy. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 6 lutego 2011, 15:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:57motylek96 sko­men­to­wał tek­st szarość mo­tyla w egois­tycznym [...]

dzisiaj, 02:56motylek96 sko­men­to­wał tek­st często na­dużywa­my prze­cinków w [...]

dzisiaj, 02:55motylek96 sko­men­to­wał tek­st sierpniowe wie­czo­ry mają za­pach [...]

dzisiaj, 00:41Nie umiem pi­sać więc jes­tem sko­men­to­wał tek­st W szcze­rej roz­mo­wie pew­ność [...]

dzisiaj, 00:13Orchid sko­men­to­wał tek­st Świadomość wielu możli­wości po­wodu­je [...]

dzisiaj, 00:02yestem sko­men­to­wał tek­st najpewniej czu­je się kat [...]

dzisiaj, 00:01Orchid sko­men­to­wał tek­st Dokonaj niemożli­wego... A zas­koczysz [...]

wczoraj, 23:58Orchid sko­men­to­wał tek­st Cynamon,Migdał...i Wa­nilia

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st głuchy jest który ciszy pośród [...]