Wyszukiwarka: spojrzenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spoj­rze­nie — zgromadziliśmy 833 teksty.

i anioł może mieć diabel­skie spojrzenie 

myśl
zebrała 137 fiszek • 14 listopada 2010, 21:43

I piękno pot­ra­fi być pru­deryj­ne chwy­tając pier­wsze spoj­rze­nie człowieka. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 17 czerwca 2010, 12:47

cza­sami spoj­rze­nie jest bar­dziej wy­mow­ne niż słowa 

myśl
zebrała 125 fiszek • 2 września 2010, 00:02

Roz­trzas­ka­ne spoj­rze­nie na odłam­kach wspom­nień trud­no na no­wo oswoić. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 7 listopada 2010, 12:42

Naj­więcej prob­lemów roz­wiązu­je świeże spojrzenie. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 4 stycznia 2011, 11:22

Za­sad­nicza różnica:
mężczyz­na ma oczy,
ko­bieta - spojrzenie.


*usłyszane 

myśl
zebrała 73 fiszki • 22 listopada 2009, 16:19

Nie wyob­rażaj so­bie zbyt wiele,
to tyl­ko spoj­rze­nie - jut­ro zapomnę. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 12 stycznia 2010, 19:04

Jed­no Two­je spoj­rze­nie za­wiera w so­bie mi­liony wspomnień. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 25 września 2010, 20:54

Urze­kające jest w mężczyźnie spoj­rze­nie za­kocha­nego chłopca. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 15 października 2010, 12:05

Uśmiech jeszcze wy­musisz, ale spoj­rze­nie i tak zdradzi całą prawdę [...] 

myśl
zebrała 57 fiszek • 7 grudnia 2010, 14:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:46rastanatusia do­dał no­wy tek­st Danse ma­cab­re już daw­no [...]

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz