Wyszukiwarka: spojrzenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spoj­rze­nie — zgromadziliśmy 815 tekstów.

i anioł może mieć diabel­skie spojrzenie 

myśl
zebrała 137 fiszek • 14 listopada 2010, 21:43

cza­sami spoj­rze­nie jest bar­dziej wy­mow­ne niż słowa 

myśl
zebrała 125 fiszek • 2 września 2010, 00:02

Roz­trzas­ka­ne spoj­rze­nie na odłam­kach wspom­nień trud­no na no­wo oswoić. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 7 listopada 2010, 12:42

Naj­więcej prob­lemów roz­wiązu­je świeże spojrzenie. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 4 stycznia 2011, 11:22

Jed­no Two­je spoj­rze­nie za­wiera w so­bie mi­liony wspomnień. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 25 września 2010, 20:54

Urze­kające jest w mężczyźnie spoj­rze­nie za­kocha­nego chłopca. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 15 października 2010, 12:05

Trud­no rzu­cić na siebie, obiek­tywne spojrzenie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 2 października 2012, 06:17

Jas­ne, trzeźwe spoj­rze­nie pot­ra­fi prze­bić mro­ki codzienności...

~S.C. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 października 2010, 15:22

`... i z oczu Twych kraść każde spojrzenie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 stycznia 2010, 18:00

Twe świet­liste spojrzenie,
koi mo­je cierpienie...! 

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 kwietnia 2010, 15:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zlekceważone wątpli­wości, mszczą się [...]

dzisiaj, 10:27onejka sko­men­to­wał tek­st Wykracz mnie so­bie.  

dzisiaj, 10:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 10:23onejka sko­men­to­wał tek­st Komunijne zdjęcia - zauważal­nik

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 10:17Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 10:13onejka sko­men­to­wał tek­st Tak, kocham życie. Tak, [...]

dzisiaj, 10:08Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 10:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Kiedy in­ni cho­rują na [...]

dzisiaj, 09:27wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedy in­ni cho­rują na [...]