Wyszukiwarka: spójrz (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spójrz — zgromadziliśmy 509 tekstów.

"Spójrz mi w oczy" rzekł cień. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 czerwca 2011, 11:02

Spójrz, jes­tem tu­taj. Może niez­ro­zumiana i niepot­rzeb­na - ale jestem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 marca 2011, 17:31

Spójrz na mnie i po­wiedz że jesteś...proszę... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 maja 2010, 11:39

Wszechwie­dza by­wa uk­ry­ta w naj­pros­tszych jej ele­men­tach - spójrz na uśmiech. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 lutego 2010, 18:55

Młodzi mężczyźni wal­czą a mat­ki płaczą.
Spójrz jak młodzi mężczyźni umierają.
Spójrz na bu­ty w których maszerują.
Spójrz na świat ten podły świat.
Spójrz na ich krew którą rozlewają.
Ja nie pot­rze­buję ko­lej­nej woj­ny ! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 stycznia 2010, 21:29

Spójrz w mo­je oczy, jes­tem martwa.

4 lipca.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 lipca 2011, 01:34

Spójrz w głąb ser­ca, tam zaw­sze znaj­dziesz mo­je od­bi­cie ! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 października 2010, 22:08

Spójrz na świat jak­byś go widział pier­wszy raz... Spójrz w słońce, poczuj ciepły je­go do­tyk na skórze, otul się spo­kojem i cze­kaj aż na­dej­dzie przeznaczenie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 sierpnia 2011, 22:09

Jeśli nie wie­rzysz moim słowom, spójrz w mo­je oczy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 lipca 2011, 20:50

Spójrz głębo­ko w swoją duszę..
I poszu­kaj is­kier­ki nadziei.! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 lutego 2010, 13:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:07Adnachiel sko­men­to­wał tek­st odcienie bieli

dzisiaj, 10:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niejednego wy­koleił po­ciąg do [...]

dzisiaj, 10:01veraikon sko­men­to­wał tek­st Niejednego wy­koleił po­ciąg do [...]

dzisiaj, 09:38giulietka sko­men­to­wał tek­st odcienie bieli

dzisiaj, 09:06LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie bądź mi dob­rem, [...]

dzisiaj, 06:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st za[s]powiedzi

dzisiaj, 05:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]

dzisiaj, 05:06natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 04:55PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Obarowani lub jeszcze nie [...]

dzisiaj, 04:47PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Nie bądź mi dob­rem, [...]