Wyszukiwarka: serce (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce — zgromadziliśmy 8744 teksty.

Ser­ce - nieupo­ważnionym wstęp wzbroniony! 

myśl
zebrała 113 fiszek • 3 czerwca 2010, 10:00

Za­dedy­kuj mi swe serce. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 1 kwietnia 2014, 23:03

Ser­ce tak jak i ro­zum pod­le­gają te­mu sa­memu pra­wu.
Cza­sem szko­da, że ser­ce ma lep­sze­go ad­wo­kata .. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:10

Kiedy ser­ce przes­tało czuć ro­zum zaczął ro­zumieć ,że ser­ce może zaczekać. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 10 sierpnia 2010, 19:08

Oko za oko
Ząb za ząb
A może by tak
Ser­ce za Serce? 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 lutego 2010, 16:10

Ser­ce to nie hotel. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 stycznia 2016, 23:32

Jak­by mi wyr­wał ser­ce i po­wie­dział : To było tyl­ko ser­ce, nie mar­tw się ! 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 lipca 2010, 08:17

Ser­ce wy­sypis­kiem śmieci. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 1 czerwca 2010, 21:07

Ser­ce by­wa tchórzem. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 czerwca 2010, 20:39

... gdy już ser­ce roz­pocznie "wojnę o miłość" to pozwól ro­zumo­wi zos­tać "szta­bem"...
... ser­ce to dob­ry "stra­teg", lecz bar­dzo mar­ny "taktyk"... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 11 stycznia 2010, 06:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia