Wyszukiwarka: serce (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce — zgromadziliśmy 8798 tekstów.

Za­dedy­kuj mi swe serce. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 1 kwietnia 2014, 23:03

Ser­ce tak jak i ro­zum pod­le­gają te­mu sa­memu pra­wu.
Cza­sem szko­da, że ser­ce ma lep­sze­go ad­wo­kata .. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:10

Kiedy ser­ce przes­tało czuć ro­zum zaczął ro­zumieć ,że ser­ce może zaczekać. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 10 sierpnia 2010, 19:08

Oko za oko
Ząb za ząb
A może by tak
Ser­ce za Serce? 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 lutego 2010, 16:10

Ser­ce to nie hotel. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 stycznia 2016, 23:32

Jak­by mi wyr­wał ser­ce i po­wie­dział : To było tyl­ko ser­ce, nie mar­tw się ! 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 lipca 2010, 08:17

Ser­ce by­wa tchórzem. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 czerwca 2010, 20:39

... gdy już ser­ce roz­pocznie "wojnę o miłość" to pozwól ro­zumo­wi zos­tać "szta­bem"...
... ser­ce to dob­ry "stra­teg", lecz bar­dzo mar­ny "taktyk"... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 11 stycznia 2010, 06:48

Ser­ce kocha rozum,
ro­zum ro­zumie serce. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 listopada 2010, 18:36

Ser­ce za­pisu­je, człowiek pamięta. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 1 października 2011, 13:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest dob­rze, ku***rwa

dzisiaj, 10:10onejka sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:08carolyna sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne