Wyszukiwarka: serce (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce — zgromadziliśmy 8815 tekstów.

Ser­ce tak jak i ro­zum pod­le­gają te­mu sa­memu pra­wu.
Cza­sem szko­da, że ser­ce ma lep­sze­go ad­wo­kata .. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:10

Kiedy ser­ce przes­tało czuć ro­zum zaczął ro­zumieć ,że ser­ce może zaczekać. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 10 sierpnia 2010, 19:08

Oko za oko
Ząb za ząb
A może by tak
Ser­ce za Serce? 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 lutego 2010, 16:10

Jak­by mi wyr­wał ser­ce i po­wie­dział : To było tyl­ko ser­ce, nie mar­tw się ! 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 lipca 2010, 08:17

Ser­ce by­wa tchórzem. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 czerwca 2010, 20:39

... gdy już ser­ce roz­pocznie "wojnę o miłość" to pozwól ro­zumo­wi zos­tać "szta­bem"...
... ser­ce to dob­ry "stra­teg", lecz bar­dzo mar­ny "taktyk"... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 11 stycznia 2010, 06:48

Ser­ce kocha rozum,
ro­zum ro­zumie serce. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 listopada 2010, 18:36

Ser­ce za­pisu­je, człowiek pamięta. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 1 października 2011, 13:07

Umysł ana­lizu­je, su­mienie na­pomi­na, dusza żyje, ciało działa, a ser­ce... ser­ce po pros­tu jest. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 sierpnia 2010, 09:55

Ciepło miłości spra­wia, że ser­ce z lo­du się roz­ta­pia, a ser­ce z ka­mienia mięknie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 7 lipca 2010, 10:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]