Wyszukiwarka: serce (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce — zgromadziliśmy 8767 tekstów.

Ser­ce tak jak i ro­zum pod­le­gają te­mu sa­memu pra­wu.
Cza­sem szko­da, że ser­ce ma lep­sze­go ad­wo­kata .. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:10

Kiedy ser­ce przes­tało czuć ro­zum zaczął ro­zumieć ,że ser­ce może zaczekać. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 10 sierpnia 2010, 19:08

Ser­ce woła, ro­zum milczy. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 11 maja 2011, 21:38

Oko za oko
Ząb za ząb
A może by tak
Ser­ce za Serce? 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 lutego 2010, 16:10

Jak­by mi wyr­wał ser­ce i po­wie­dział : To było tyl­ko ser­ce, nie mar­tw się ! 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 lipca 2010, 08:17

Ser­ce kocha rozum,
ro­zum ro­zumie serce. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 listopada 2010, 18:36

Gu­biąc ser­ce, odzys­ku­jesz rozum. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 lutego 2011, 16:41

Umysł ana­lizu­je, su­mienie na­pomi­na, dusza żyje, ciało działa, a ser­ce... ser­ce po pros­tu jest. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 sierpnia 2010, 09:55

Złama­ne ser­ce naj­trud­niej oswoić. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 28 listopada 2012, 01:22

Od­kry­wając duszę, opa­tul serce. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 4 lutego 2012, 20:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:48MyArczi sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st jak ka­mień w różę

dzisiaj, 22:41Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 22:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:36Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:33Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 22:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:27Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]