Wyszukiwarka: sens zycia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sens zy­cia — zgromadziliśmy 1710 tekstów.

Kochaj i poz­wa­laj siebie kochać, a poz­nasz sens życia. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 8 maja 2010, 12:54

Naj­pros­tsze słowa niosą naj­większy sens. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 13 czerwca 2010, 11:08

Sens is­tnienia jest za­war­ty w innych. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 5 maja 2011, 10:33

Tak mało mówi­my słów, które mają sens, bo tak mało słyszy­my słów, które mają sens. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 października 2011, 12:18

Życie bez nadziej tra­ci sens 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 kwietnia 2010, 19:20

W moim ser­cu mie­szka sens niez­na­ny nikomu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 5 października 2010, 00:21

Naj­mniej­szy gest, spoj­rze­nie, us­miech,
a na­jis­totniej­szy sens. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 kwietnia 2010, 18:20

Przychodzą i od­chodzą, wraz z ni­mi sens. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 maja 2010, 22:33

Chciałbym zna­leźć sens mo­jego is­tnienia i wie­dzieć , czy nasze współis­tnienie ma sens ... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 listopada 2010, 18:58

Naj­bar­dziej prze­raza mnie to, ze naj­wiecej pla­now na ulo­zenie mo­jego zy­cia ma­ja inni. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 kwietnia 2010, 20:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:47Cykam sko­men­to­wał tek­st symptomy zdra­dy barw

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st taniec na li­nie

dzisiaj, 09:27Rychcik sko­men­to­wał tek­st To mój dom To mój [...]

dzisiaj, 09:21onejka sko­men­to­wał tek­st Najgłupszy rodzaj śmier­ci - [...]

dzisiaj, 09:17M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 09:04Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Przez życie, nie idź [...]

dzisiaj, 08:55szpulka sko­men­to­wał tek­st Umowa 1. Star­light usu­wa zeszy­ty [...]

dzisiaj, 08:47Bise sko­men­to­wał tek­st dalej jes­teś chwilą

dzisiaj, 08:45Starlight. sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów [...]

dzisiaj, 08:37Irracja sko­men­to­wał tek­st Najgłupszy rodzaj śmier­ci - [...]