Wyszukiwarka: romantyczne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­man­tyczne — zgromadziliśmy 39 tekstów.

A w swo­jej głowie zna­lazłam miej­sce, gdzie sa­mot­ność jest dob­ra, gdzie zacho­dy słońca nie są ro­man­tyczne, gdzie miłość to tyl­ko złudze­nie optyczne... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 czerwca 2010, 12:12

Woj­na - "ro­man­tyczne" cza­sy, w których nikt nie chciałby się znaleźć. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 grudnia 2011, 11:29

W cza­sach ot­wartości i wol­ności czynów, pod­cho­dy już nie są ta­kie romantyczne 

myśl
zebrała 37 fiszek • 4 czerwca 2011, 10:26

I gdy wiatr zga­si Słońce, by dać ciem­ne po­ran­ki, które nie są już tak ro­man­tyczne lecz wciąż upo­jone tęsknotą... Myśl o mnie. Myśl o mnie jak o Słońcu, które się po­jawi znów... Bo to Nasza nadzieja... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 4 października 2010, 20:55

Z Tobą na­wet szu­kanie prze­ter­mi­nowa­nych jo­gurtów w "Bied­ronce" jest romantyczne. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 14 marca 2010, 12:47

Płacz pot­ra­fi być cu­dow­ny i przy­nosić niesa­mowitą ulgę. Płaczmy, bo to wzruszające i romantyczne. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 czerwca 2010, 22:51

Pal­ce pie­szczące kla­wisze, dźwięki wy­doby­te z czer­ni i prze­nosisz się w cza­sy romantyczne.
Choć na chwilę, choć na wieczność... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 listopada 2010, 17:15

Może miłość to tyl­ko baj­ka, tak jak opo­wieści o świętym mi­kołaju tyl­ko ta­ka dla do­rosłych. Za­fas­cy­nowa­nie nią sięga do
te­go stop­nia że ogląda­my ro­man­tyczne fil­my z miłością w tle, otu­lone prze­piękna mu­zyką. Czytamy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 lipca 2010, 20:46

To dziw­ne jak miłość jest nie trwała: dziś się kocha mówi piękne ro­man­tyczne słowa i uwiel­bia.
A jutro?
Jut­ro rzu­ca nożami, wyk­rzy­kuje przyk­re słowa, wyk­li­na, niena­widzi i nie pa­mięta o wczoraj. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 lipca 2011, 08:05

Ta­jem­ny ro­mans w mo­jej głowie czy ro­man­tyczne spot­ka­nia nocą ?
cza­sami praw­da ma dwa ob­licza . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 października 2010, 10:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1