Wyszukiwarka: rada (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­da — zgromadziliśmy 44 teksty.

Rada

Nie ocze­kuj od kobiety,
by dos­trzegła twe zalety. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 1 maja 2010, 22:55

Z ob­serwac­ji wy­nika, bar­dzo pros­ta ma rada:
Bądź dum­nym wil­kiem, nie kun­dlem co ujada... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 28 maja 2010, 19:49

A oto rada:
Pa­miętnik się nada,
gdy uczu­cia prze­lać chcesz.
Nie zaśmiecaj ser­wi­su, proszę Cię. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 czerwca 2010, 16:08

Dob­ra ra­da to ta, która w od­po­wied­nim cza­sie jest dana. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 marca 2011, 07:21

Mo­ja dob­ra ra­da - naucz się odróżniać chorą am­bicję od stop­niowe­go wchodze­nia po scho­dach do celu.
W tej dzi­kiej po­goni możesz zgu­bić nie tyl­ko bu­ty, ale wielu ludzi... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 marca 2010, 21:30

Pa­miętam, kiedy za­pytałem Cię co ro­bisz, gdy jes­teś zde­ner­wo­wana. Ty na początku mil­czałaś, później lek­ko się uśmie­chnęłaś. Od­szu­kałem w mej głowie wszys­tkie rodza­je twych uśmiechów i szyb­ko uświado­miłem so­bie, że ten-uka­zujący lekką [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki

Ra­da dla nau­czy­cieli (i nie tylko):

Nau­czaj tak, jak­byś chciał być uczo­ny, ale nie za­pomi­naj, że dzieci, które pro­wadzisz, nie są tobą. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 lipca 2010, 13:08

Rada:

Swój bioze­gar masz człowieku,
nie pędź proszę, nie żyj w biegu... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 lipca 2011, 00:42

Ra­da mas­ki: Życie nie mas­ka­rada. Nie zakładaj mnie pat­rząc człowieko­wi w oczy... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 sierpnia 2011, 11:35

Czym cha­ta bo­gata, tym złodziejom rada. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 grudnia 2010, 09:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:35onejka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:13onejka sko­men­to­wał tek­st absurdalnie można dos­tać ty­le szczęścia że [...]

dzisiaj, 12:52scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 12:43onejka sko­men­to­wał tek­st nie po­zos­tał mi po [...]

dzisiaj, 12:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tańczyłaś na cien­kiej li­nii, [...]

dzisiaj, 12:34onejka sko­men­to­wał tek­st Krótki wier­sz o za­bija­niu

dzisiaj, 12:32onejka sko­men­to­wał tek­st szczerosłota

dzisiaj, 12:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma lep­sze­go gor­sze­go [...]

dzisiaj, 12:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st List do M.