Wyszukiwarka: pustyni (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pus­ty­ni — zgromadziliśmy 144 teksty.

Cho­ciaż jes­teśmy jak te ziar­nka pias­ku na pus­ty­ni, to cóż war­ta byłaby pus­ty­nia, bez swoich ziarenek... 

myśl
zebrała 179 fiszek • 15 czerwca 2010, 05:06

I na pus­ty­ni burza za­bija ciszę. 

myśl dnia z 28 czerwca 2015 roku
zebrała 163 fiszki • 19 września 2010, 17:20

na pus­ty­ni ser­ca, żaden kwiat miłości nie zakwitnie 

myśl
zebrała 148 fiszek • 13 maja 2010, 00:03

Miłość na­wet na pus­ty­ni życia znaj­du­je oazę... 

myśl
zebrała 142 fiszki • 23 sierpnia 2013, 00:16

Miłość jest jak śle­piec na pus­ty­ni [...] Nie wiado­mo z której przyj­dzie stro­ny, ani do ko­go za­wita [...] 

myśl
zebrała 107 fiszek • 27 maja 2010, 20:54

Nie war­to bu­dować mos­tu słów na pus­ty­ni serca. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 24 lutego 2011, 14:34

to co wy­daje nam się oazą szczęścia na pus­ty­ni życia
prze­ważnie oka­zuje się piękną, ale nic nie wartą fatamorganą... 

myśl
zebrała 81 fiszek • 12 września 2010, 07:53

Nieraz naj­trwal­sze piękno rodzi się pośród kamieni...
Róża pus­ty­ni, co skry­cie rozkwita,
przyćmiewa pos­po­litą urodę in­nych kwiatów ziemi. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 6 listopada 2010, 09:09

Myślisz, że diament cen­niej­szy od zwykłej wo­dy? zmieniłbyś zda­nie na pustyni... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 23 lipca 2010, 18:12

Wal­ka o Ciebie to jak chęć zna­lezienia ka­wałka lo­du na pustyni... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 16 lipca 2010, 22:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.