Wyszukiwarka: przypadek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 278 tekstów.

Przy­padek rowerzysty

Star­sze­mu pa­nu na raj­dzie w Spale
puścił ha­mulec przy pedale... 

myśl
zebrała 191 fiszek • 3 listopada 2010, 21:44

Me­dyczny przy­padek II

Za­miast mózgu, w cen­trum głowy
ma wy­ros­tek robaczkowy. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 18 lipca 2010, 11:17

Po­dob­no lo­sem rządzi przy­padek. Niektórzy przypadkiem...rządzą. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 9 marca 2011, 05:38

Przy­padek i przez­nacze­nie jed­no mają imię. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 stycznia 2010, 12:49

Przy­padek nie uczy­ni cię mistrzem.... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 19 lutego 2011, 19:35

Przy­padek matematyczny

Wy­nik wy­daje się kosmiczny,
gdy z al­fa­betu wychodzą liczby. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 września 2010, 21:49

dośćkrot­nie powtórzo­ny przy­padek sta­je się regułą 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 października 2010, 22:30

Przy­padek człowieka,
Kocha a zwleka. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 1 września 2010, 22:01

Nikt nie zna się na od­mianie le­piej niż przypadek. 

myśl dnia z 24 kwietnia 2014 roku
zebrała 52 fiszki • 30 listopada 2012, 17:04

przy­padek przy­pad­kiem, lecz to nasze wy­bory świado­me czy nie, niszczą to co bu­duje­my. Lu­bimy się oszu­kiwać zga­niając wszys­tko na przy­padek. Ktoś prze­cież mu­si być win­ny - MY wspa­niali tchórze ." 

myśl
zebrała 50 fiszek • 5 czerwca 2011, 22:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:29zofija sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 09:31oszi3 sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 08:59danioł sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja lub [...]

dzisiaj, 08:38silvershadow sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja lub [...]

dzisiaj, 07:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kobieca szy­ja - oz­do­ba [...]

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 06:39cyt.adela sko­men­to­wał tek­st to wszys­tko pi­sanie

dzisiaj, 05:56danioł sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba um­rzeć dla [...]