Wyszukiwarka: przyjaciel (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 1082 teksty.

In­ternet - cza­sem naj­lep­szy przy­jaciel cza­sem naj­gor­szy wróg! 

myśl
zebrała 27 fiszek • 8 maja 2010, 01:09

Naj­lep­szym le­kar­stwem na smu­tek jest przyjaciel. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 czerwca 2010, 15:22

Pa­miętnik - naj­wier­niej­szy przyjaciel. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 grudnia 2009, 18:35

Przy­jaciel do­da Ci skrzydeł 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 listopada 2010, 18:29

Sa­mot­ność to naj­lep­szy przy­jaciel człowieka! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 lipca 2010, 21:39

Naj­bar­dziej bo­li kiedy wy­korzys­ta Cię przyjaciel. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 maja 2010, 14:28

Przy­jaciel, który wy­pomi­na ile dla Ciebie zro­bił to żaden przyjaciel. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 grudnia 2010, 10:01

Pa­miętaj, że przy­jaciel też ma uczucia. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 kwietnia 2010, 20:18

Sen - przy­jaciel bez które­go nie można żyć... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 lutego 2010, 20:33

Przy­jaciel ot­wiera sens is­tnienia . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 stycznia 2012, 22:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:12RozaR sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

dzisiaj, 03:08meedea sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 03:06meedea wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 02:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lepszy szcze­ry po­liczek, niż [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:52yestem sko­men­to­wał tek­st Lepszy szcze­ry po­liczek, niż [...]

dzisiaj, 00:47skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 00:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Taki nikt, ni­by (to­tal­ne) [...]

wczoraj, 23:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 23:49wdech sko­men­to­wał tek­st ,,Trzeba być w pełni [...]