Wyszukiwarka: przyjaźń damsko męska (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń dam­sko męska — zgromadziliśmy 1456 tekstów.

Ten kto nie wie­rzy w przy­jaźń dam­sko męską po pros­tu nig­dy jej nie doświadczył.

Dla:Bartka 

myśl
zebrała 85 fiszek • 27 czerwca 2010, 13:26

Męska przy­jaźń jest god­na podzi­wu.
Fa­ceci pot­ra­fią dać so­bie po gębie, a po­tem iść ra­zem na wódkę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 10 listopada 2009, 16:34

Przy­jaźń da­wana na ra­ty, to zwyk­le przy­jaźń spi­sana na straty... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 18 września 2010, 16:41

Czys­ta przy­jaźń dam­sko-męska,
kiedy kryjąc głowę w dłoniach słyszę:
"stary, co się dzieje...? " 

myśl
zebrała 60 fiszek • 3 sierpnia 2010, 18:32

czy przy­jaźń dam­sko męska is­tnieje czy tyl­ko my za­bija­my w so­bie miłość która w nas się rodzi 

myśl
zebrała 55 fiszek • 28 lipca 2010, 16:08

Miłość to przy­jaźń ober­wa­na z fi­gowych liści.. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 6 kwietnia 2012, 15:31

Chciałam złamać ste­reotyp o tym, że przy­jaźń dam­sko-męska nie is­tnieje. Uda­wało się przez 3 la­ta, Ty zniszczyłeś to dwo­ma słowami. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 listopada 2010, 18:56

Gdy zaczy­na się pożąda­nie, kończy się przyjaźń 

myśl
zebrała 41 fiszek • 5 kwietnia 2010, 21:52

Niektórzy mówią, że Przy­jaźń dam­sko-męska nie istnieje...
ja jed­nak wierzę, że ta­ka Przy­jaźń jest...
cho­ciaż gra­nica między Nią, a Miłością jest bar­dzo cienka.
Pa­miętaj jed­nak, Dro­gi Przyjacielu...
gra­nica między Miłością, a niena­wiścią jest niemal niewidoczna...
zwłaszcza, gdy złamiesz ser­ce Oso­bie na­zywa­nej Przyjaciółką. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 listopada 2010, 17:21

sko­ro mówią, że przy­jaźń dam­sko-męska nie is­tnieje możesz na­zywać się moim bratem. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 sierpnia 2010, 22:37
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]

dzisiaj, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 23:51Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 23:25Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:25Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia