Wyszukiwarka: przepraszam (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przep­raszam — zgromadziliśmy 819 tekstów.

Cza­sem wy­baczyć trze­ba, choć przep­raszam było nieme... 

myśl
zebrała 174 fiszki • 1 stycznia 2011, 15:32

,,Sor­ry" to nie to sa­mo co ,,przepraszam". 

myśl
zebrała 98 fiszek • 16 stycznia 2010, 21:06

Przep­raszam za Two­je smut­ne oczy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 31 marca 2010, 20:24

Przep­raszam Cię ser­ce, że mu­sisz ko­lej­ny raz przez to przechodzić.. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 11 października 2010, 20:35

Przep­raszam,że nie dos­trzegłam siebie w Twoich oczach. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 3 stycznia 2010, 20:04

przep­raszam, wie pan może gdzie podział się grunt?." 

myśl
zebrała 57 fiszek • 5 października 2010, 22:18

przep­raszam, czy mogę zgłosić niep­rzy­goto­wanie do życia? 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 września 2010, 12:03

Dzięku­je za wiel­kie uczucie.
Przep­raszam za zra­nione Twe serce.. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 8 czerwca 2010, 20:55

'Przep­raszam' lo­katą na przyszłość. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 marca 2010, 21:02

Sor­ry, bez­bar­wnym przepraszam. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 30 maja 2010, 17:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:44Paladin sko­men­to­wał tek­st Ciekawe jak­byś za­reago­wał, że [...]

dzisiaj, 15:43Paladin sko­men­to­wał tek­st Jak roz­ma­wia się z [...]

dzisiaj, 15:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Wejrzenie w śro­dowis­ko z [...]

dzisiaj, 15:32Paladin sko­men­to­wał tek­st jest ta­ka nie­czułość, w [...]

dzisiaj, 15:29Paladin sko­men­to­wał tek­st Gdybyś tyl­ko chciał, stałabym [...]

dzisiaj, 15:28Paladin sko­men­to­wał tek­st Niektórym ludziom na­leżałoby wy­toczyć [...]

dzisiaj, 15:28Cykam sko­men­to­wał tek­st krótka myśl o jedze­niu [...]

dzisiaj, 15:27Paladin sko­men­to­wał tek­st Wejrzenie w śro­dowis­ko z [...]

dzisiaj, 14:49yestem sko­men­to­wał tek­st Pan Józek, grze­bał się [...]

dzisiaj, 14:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie fałszy­we brzmienie [...]