Wyszukiwarka: poeci (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poeci — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Poeci- Nie­szczęśli­wi ludzie w szczęśli­wym wydaniu. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 września 2010, 09:39

Gdy słoneczna po­goda w Twoim ser­cu jest,
bra­kuje we­ny ...
O wrażli­wi poeci,
tak to już jest ! 

kry­zys ... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 13 sierpnia 2010, 09:49

duszą i prochem jes­teśmy- my ni­by poeci 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 marca 2012, 20:51

Jest ta­ka uczuć godzi­na, o której mil­czą poeci. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 maja 2014, 21:45

Poeci też płacą za śmieci. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 30 kwietnia 2011, 06:46

Poeci prze­lewają swo­je myśli piórem na pa­pier, a dzieci - kredkami. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 stycznia 2011, 10:35

Poeci często nie zdają so­bie spra­wy, ja­ki wpływ mają na ludzi. Dla­tego są równie niebez­pie­czni, co potrzebni. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2013, 12:50

Poeci i wa­riaci mają tę prze­wagę nad in­ny­mi ludźmi, że wol­no im po­ruszać się po ob­sza­rach przek­raczających gra­nice lo­giki i pros­te­go, ludzkiego rozumowania... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 lutego 2010, 00:53

Poeci - narzędzia w rękach emocji. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 lipca 2013, 15:22

Poeci nie rodzą się ze sta­nu umysłu, ale ze sta­nu duszy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 czerwca 2010, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:15Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Dzieła ani ludzie wiel­cy [...]

dzisiaj, 19:14Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 19:12Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st serce naj­skryt­szych drgnień niezgłębione morze i [...]

dzisiaj, 19:11Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st taniec na li­nie

dzisiaj, 19:09Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ka zgo­da, która [...]

dzisiaj, 19:07Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Może i mam sto [...]

dzisiaj, 19:05Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st + MAJ­KEL + 

dzisiaj, 19:05Mrs Ver­cetti sko­men­to­wał tek­st Ale jeżeli mnie kochałeś, dlacze­go [...]

dzisiaj, 19:04Indygoo sko­men­to­wał tek­st W re­lac­jach dam­sko-męskich, za [...]

dzisiaj, 19:03Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Dajta wi­no,daj­ta chip­sy...win­cy nic [...]