Wyszukiwarka: poczucie winy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 757 tekstów.

Cza­sem poczu­cie wi­ny by­wa gor­sze od śmierci. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2011, 03:28

Na grzesznym świecie, nikt nie jest bez winy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2012, 10:27

Przy­jaciel jest właśnie od te­go, aby wzbudzać poczu­cie wi­ny . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2009, 19:37

kochając ko­bietę piękną i mądrą po­jawia się dziw­ne poczu­cie wi­ny... wrażenie, że po­mijasz te prze­ciętne ko­biety, więc szu­kasz w którejś in­styn­ktow­nie uk­ry­tego piękna... nic nie znaj­du­jesz. to nie miłość, na­miętność czy stan che­micznej eufo­rii to zwykła li­tość nad pok­rzyw­dzo­nym osobnikiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 czerwca 2011, 12:29

Poczu­cie spełnienia może zniszczyć śmierć . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 listopada 2011, 02:03

...ludzie czes­to szu­kaja win­nych i wi­ny aby od­na­lesc siebie.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2009, 18:13

uwiel­biam poczu­cie two­jej bliskości 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2010, 20:13

żądło śmier­ci zab­rało mi naj­piękniej­sze chwi­le życia po­zos­ta­wiając poczu­cie winy.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 listopada 2013, 18:18

Zaz­droszczę wrażli­wości, która poczu­wa się do winy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 maja 2012, 12:58

Za­bij ser­ce samą rozpaczą.
Samą tęsknotą.
Poczu­ciem winy.
Gryzącym sumieniem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2014, 19:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]