Wyszukiwarka: pi��tek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��tek — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Ro­zum mówi głośno, a ser­ce krzyczy.
-Uwol­niłaś się z tek przeklętej smyczy.*Ser­ce nie krzyczy, ser­ce się żali...
Ser­ce chce Ciebie, a ro­zum odpycha.
Nie pa­sowa­liśmy do siebie, a jed­nak mnie uzupełniałeś... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 września 2010, 16:14

Głupo­ta jest jak liczba pi - niewy­mier­na i nieskończona. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 stycznia 2011, 14:45

Bied­ne­mu zaw­sze wiatr w oczy

Po mo­jemu: jak coś się pi*przy, to całkowicie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 marca 2010, 21:29

Mo­ja miłość do Ciebie jest nieog­ra­niczo­na jak liczba "Pi". 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 czerwca 2010, 22:26

Jak małpy od­kryją liczbę pi, będę chodził do zoo w garniturze..
i to na okrągło. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 kwietnia 2014, 22:37

Mo­tocykl jest jak al­ko­hol, pra­wie każdy zaczy­na od 50-tek,
a po pew­nym czasie,
Pra­wie każdy po­wie że za­bawa się zaczy­na po­wyżej pół litra. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2012, 10:04

Pi*rdo­lona rzeczy­wis­tość wa­li drzwiami i ok­na­mi. Ciągle cze­ka by Cię zranić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2012, 18:09

stała, cze­kała na jed­nej stacji
aż dot­rze do niej orzeszek z pi-stacji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 września 2013, 21:01

Za­mykasz oczy i fi­zycznie nie widzisz nic. Może men­talnie też. Możli­we. Ale ja, ja widzę wszys­tko. Szko­da, że widzę każde zło, wszys­tko cze­go się boję. Py­tasz cze­mu wciąż nie śpię? Bo nie mogę. Chciałbyś za­sypiać ze swoimi naj­większy­mi lęka­mi obok? Ja nie.
Dla­tego nie śpię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2014, 16:15

O Pi! Czy­mu nie czter­naście i trzy? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lipca 2017, 22:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st - JA - 

dzisiaj, 02:16Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2