Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1077 tekstów.

i ple­cy człowieka
zabolą
od ciężaru własnej

o s o b o w o ś c i 

myśl
zebrała 100 fiszek • 24 września 2012, 10:57

Wy­wołując ranę słowem czy czy­nem dru­giej oso­bie, nie od­czu­wamy bólu, też nie myśli­my jak je­go to za­boli i jak długo będzie się owa ra­na goić. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 7 czerwca 2010, 18:36

O s o b o w o ś ć - mar­kową biżute­rią człowieka... 

myśl dnia z 14 marca 2017 roku
zebrała 72 fiszki • 20 marca 2011, 12:58

Praw­dzi­we Małżeństwo, jest dos­ko­nałą przyjaźnią... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 23 grudnia 2012, 00:15

Tyl­ko Bo­gu po­wie­rzając swoją ta­jem­nicę, możemy być pew­ni, że nie uj­rzy ona światła dziennego.

* S. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 29 kwietnia 2011, 05:43

Miłość, to jaz­da klasą S. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 24 czerwca 2011, 21:22

Praw­dzi­we Bo­gac­two sej­fu nie pot­rze­buje . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 10 kwietnia 2012, 07:49

Za­pamiętaj syn­ku, praw­dzi­we życie zaczy­na się do­piero wte­dy, kiedy zaczy­nają się praw­dzi­we problemy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 sierpnia 2010, 16:43

Za­pinam gu­zik swe­ter­ka, gdy Ty roz­bierasz mnie wzrokiem.(Tek­st sy­tuacyj­ny z Pa­nem S.) ;) 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 marca 2011, 12:43

kochaj.my
c z a s e m 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 czerwca 2012, 13:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st - JA - 

dzisiaj, 02:16Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2