Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1076 tekstów.

Wy­wołując ranę słowem czy czy­nem dru­giej oso­bie, nie od­czu­wamy bólu, też nie myśli­my jak je­go to za­boli i jak długo będzie się owa ra­na goić. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 7 czerwca 2010, 18:36

O s o b o w o ś ć - mar­kową biżute­rią człowieka... 

myśl dnia z 14 marca 2017 roku
zebrała 72 fiszki • 20 marca 2011, 12:58

Praw­dzi­we Małżeństwo, jest dos­ko­nałą przyjaźnią... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 23 grudnia 2012, 00:15

Miłość, to jaz­da klasą S. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 24 czerwca 2011, 21:22

Praw­dzi­we Bo­gac­two sej­fu nie pot­rze­buje . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 10 kwietnia 2012, 07:49

Za­pamiętaj syn­ku, praw­dzi­we życie zaczy­na się do­piero wte­dy, kiedy zaczy­nają się praw­dzi­we problemy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 sierpnia 2010, 16:43

Za­pinam gu­zik swe­ter­ka, gdy Ty roz­bierasz mnie wzrokiem.(Tek­st sy­tuacyj­ny z Pa­nem S.) ;) 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 marca 2011, 12:43

kochaj.my
c z a s e m 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 czerwca 2012, 13:45

Mogłam mieć w s z y s t k o
tyl­ko nie mogłam mieć Ciebie
czy­li nie miałam Nic. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 30 września 2010, 13:52

Nie trud­no jest ocza­rować ko­bietę, za­mie­szkać w jej myślach,
trud­niej zna­leźć taką, która nie poz­wo­li aby z jej stro­ny owa ma­gia zanikła. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 września 2010, 22:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna