Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1081 tekstów.

Są oso­by, które zasługują na podwójną dawkę szczęścia.

Dla S. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 stycznia 2013, 00:08

Spra­wied­li­wość hmmmmmmm?
chy­ba znajdę ją tyl­ko w słow­ni­ku pod li­terą S. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2015, 10:56

Wyżej s..a niż d..pe ma, ale jed­nak wyżej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 listopada 2016, 23:46

Bar­dzo żałuję, że nie byłem od­po­wied­ni dla Ciebie....ale wiedz,
że z a w s z e będę dla Ciebie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 stycznia 2013, 11:17

Sza­leliśmy ze szczęścia pod naszym niebem.

[Przed­wiośnie- S. Żeromski] 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 grudnia 2009, 20:38

Naj­cenniej­sze co ma­my, to ... wspom­nienia, dla­tego mi­mo wszys­tko zaw­sze war­to (s)próbować! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2009, 15:35

deszcz poi
poi umysł na nowo

s ł o w o 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2015, 09:05

Jes­tem twoją niedos­ko­nałą d o s k o n a ł o ś c i ą. 
Nies­kończoną s k o ń c z o n o ś ci ą
Nies­ta­bilną s t a b i l i z a c j ą.
Pełną sprzeczności
Ale (jed­nak) T wo j ą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 kwietnia 2015, 22:31

Praw­dzi­we skrzydła rosną w ciszy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2017, 13:57

Praw­dzi­we piękno nie pot­rze­buje promocji. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2014, 18:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1

dzisiaj, 10:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tęsknota to prze­mok­nięte ser­ce [...]

dzisiaj, 10:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]