Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1076 tekstów.

Praw­dzi­we sza­leństwo dzieli się z przyjacielem 

myśl
zebrała 34 fiszki • 17 kwietnia 2010, 23:36

- Miłość nie zna rozmiaru.
Mówiła dziew­czy­na `s do chłopa­ka `xxxl. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 kwietnia 2010, 18:09

Mo­noto­nia jest faj­na, gdy zas­ta­nowisz się jak bar­dzo masz wyt­re­nowa­ne codzien­ne ruchy.

By S. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 października 2010, 21:14

mój cha­rak­ter, który Cię tak urzekł, idzie w za­pom­nienie przy jej roz­mia­rze S 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 czerwca 2010, 13:40

Od­ległość - miara we­ryfi­kująca praw­dzi­we przy­jaźnie . . . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 listopada 2012, 11:11

Doświad­cze­ni, do­rośli ludzie myślą, że wiedzą wszys­tko o miłości, a gdy­by ktoś ich spy­tał kiedy owa się zaczy­na, zro­bili­by tyl­ko wiel­kie oczy... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 maja 2010, 22:10

s ł o w a - jak cias­to: by­wają miękkie, twar­de,
cza­sem się kleją, a cza­sem kom­plet­nie rozłażą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 kwietnia 2011, 08:32

De­finic­ja miłości to praw­dzi­we szaleństwo. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 listopada 2010, 16:25

Praw­dzi­we uczu­cia są burzli­we, niestatyczne. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 listopada 2010, 16:20

Przek­leństwo na "s"? - Samotność. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 marca 2013, 15:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna