Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1081 tekstów.

- Miłość nie zna rozmiaru.
Mówiła dziew­czy­na `s do chłopa­ka `xxxl. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 kwietnia 2010, 18:09

Mo­noto­nia jest faj­na, gdy zas­ta­nowisz się jak bar­dzo masz wyt­re­nowa­ne codzien­ne ruchy.

By S. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 października 2010, 21:14

mój cha­rak­ter, który Cię tak urzekł, idzie w za­pom­nienie przy jej roz­mia­rze S 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 czerwca 2010, 13:40

Od­ległość - miara we­ryfi­kująca praw­dzi­we przy­jaźnie . . . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 listopada 2012, 11:11

s ł o w a - jak cias­to: by­wają miękkie, twar­de,
cza­sem się kleją, a cza­sem kom­plet­nie rozłażą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 kwietnia 2011, 08:32

Przek­leństwo na "s"? - Samotność. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 marca 2013, 15:52

Praw­dzi­we uczu­cie nig­dy nie wygasa... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 marca 2010, 14:55

niema rozmowa
gdy w myśl zak­li­nasz s ł o w a. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 grudnia 2010, 09:21

bez ba­terii, łado­warek
i in­ne­go zasilania,
fun­kcjo­nują s ł o w a - nie do wyczerpania. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 kwietnia 2011, 12:54

Praw­dzi­we zmar­twienia do­padną cię wte­dy, kiedy do­padną cię praw­dzi­we prob­le­my zdrowotne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 8 grudnia 2010, 17:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1

dzisiaj, 10:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tęsknota to prze­mok­nięte ser­ce [...]

dzisiaj, 10:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]