Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1077 tekstów.

Myśli­ciel. De­fini­tyw­ny ob­rońca praw­dy względnej i spra­wied­li­wości(co­kol­wiek owa spra­wied­li­wość ma oz­naczać dla was, dla mnie praw­do­podob­nie byłaby czymś in­nym - na tym ona po­lega), oraz zwo­len­nik demokracji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2009, 14:05

Praw­dzi­we kłam­stwa w fałszy­wej prawdzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2012, 14:32

"Zos­ta­wiłem dni mo­je ot­wo­rem..."
lecz przej­rzaw­szy tę "radość"
zam­knęłam je w porę...

Leopol­do­wi S. 

myśl • 15 czerwca 2012, 22:13

Mum­my, whe­re's Daddy? 

myśl • 22 czerwca 2012, 16:09

Piękno dzieli się na dwa ty­py na sztuczne i to praw­dzi­we ,od­najdź to prawdziwe 

myśl • 16 listopada 2009, 16:47

E= Kwad­ra(t =(cza(s):(m)y ) )
(m)+c=kwadra(ty)
Mszkaa :) 

myśl • 11 września 2016, 22:22

Praw­dzi­we łzy ob­ja­wiaja niepo­rad­ność w cierpieniu. 

myśl • 4 października 2009, 10:41

"To mo­ja kwes­tia"


- Piotr S. 

myśl • 16 marca 2015, 22:55

'wy­mie­rzył i wys­trze­lił w sa­mo s e r c e. 

myśl
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 16:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]

dzisiaj, 16:20Eufemia sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 16:16funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]