Wyszukiwarka: obojętność (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obojętność — zgromadziliśmy 487 tekstów.

A co jeśli prze­daw­ku­jesz obojętność ? 

myśl
zebrała 111 fiszek • 9 stycznia 2010, 15:18

Obojętność to naj­bo­leśniej­szy cios za­dawa­ny miłości... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 sierpnia 2011, 15:31

Obojętność - cichy sprzy­mie­rze­niec całego zła te­go świata. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 13 października 2011, 16:37

Jes­teśmy obojętni na własną obojętność. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 kwietnia 2010, 16:48

Obojętność to bliźnia­czka sa­mot­ności . 

myśl
zebrała 55 fiszek • 12 lutego 2010, 16:56

Mil­cze­nie to nie Obojętność. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 września 2010, 16:09

Obojętność- naj­większy zabójca człowie­czeństwa no­si białe rękawiczki. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 września 2010, 19:12

Naj­bar­dziej bo­li obojętność oso­by, którą kochamy. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 29 kwietnia 2010, 19:42

Two­ja obojętność os­tudziła mą namiętność.. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 4 października 2010, 18:23

obojętność jest gor­sza niż odrzucenie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 21 czerwca 2010, 19:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:52wdech sko­men­to­wał tek­st My ko­biety wierzące jes­teśmy [...]

dzisiaj, 08:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:51Bóg - Wszys­tko wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:49wdech sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st My ko­biety wierzące jes­teśmy [...]

dzisiaj, 08:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st No i jak to [...]

dzisiaj, 08:39Irysowa sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna kończy się tam, [...]

dzisiaj, 08:34wdech sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa sztu­ka pow­sta­je z [...]

dzisiaj, 08:32Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Minimialistyczny stworzył Fi­lozo­fię, której [...]

dzisiaj, 08:30wdech sko­men­to­wał tek­st Sztuka królew­ska da­je mi [...]