Wyszukiwarka: o sobie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 31936 tekstów.

Na trzy... czte­ry... za­pom­ni­my o so­bie.
Potrafisz? 

myśl
zebrała 77 fiszek • 21 grudnia 2009, 22:43

...no i co możesz (po)wie­dzieć o mnie

sko­ro sa­ma o sobie
wiem

tak mało... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 24 lipca 2012, 19:00

Myśląc tyl­ko o so­bie za­myka­my so­bie drzwi do świata innych.. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 21 sierpnia 2010, 10:42

Jak o pros­ty­tuce przy­pomi­nali so­bie o mnie w pot­rze­bie.
Ci moi przyjaciele. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 kwietnia 2010, 19:00

Pa­miętać o so­bie jak o kimś wyjątko­wym ,cza­sem to wys­tar­czy by stanąć na nogi. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 8 maja 2010, 18:25

Żeby móc za­pom­nieć o so­bie w miłości, tak jak o bułkach na śniada­nie w sklepie. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 czerwca 2010, 12:47

Nikt, kto myśli tyl­ko o so­bie i o swoich zachcian­kach, nie może na­zywać siebie praw­dzi­wym człowiekiem. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 10 kwietnia 2012, 16:43

O mądrym pamiętają.
Głupiec mu­si sta­le o so­bie przypominać. 

myśl dnia z 4 lipca 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 12 października 2014, 23:11

Gdy ty za­pomi­nasz o przeszłości, ona przy­pomi­na so­bie o tobie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 czerwca 2010, 23:04

Jeśli kiedy­kol­wiek będziesz chciał odeb­rać so­bie życie, po­myśl o tych, którzy o nie walczą. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 kwietnia 2010, 19:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia