Wyszukiwarka: o sobie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 31229 tekstów.

wszys­cy lu­bimy słyszeć prawdę … lecz nie o sobie 

myśl
zebrała 158 fiszek • 4 września 2010, 00:02

Na trzy... czte­ry... za­pom­ni­my o so­bie.
Potrafisz? 

myśl
zebrała 77 fiszek • 21 grudnia 2009, 22:43

Myśląc tyl­ko o so­bie za­myka­my so­bie drzwi do świata innych.. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 21 sierpnia 2010, 10:42

Su­mienie, odi­zolo­wane od pełni praw­dy o Sobie,
przyczyną Nasze­go udręczenia... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 stycznia 2013, 00:04

Tak mało o so­bie wiemy, a tak dob­rze się zna­my ... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 18 lipca 2011, 10:02

Całość praw­dy o so­bie le­piej zacho­wać tyl­ko dla siebie... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 9 maja 2010, 23:43

Po­kora, jest chodze­niem w praw­dzie o Bo­gu i sobie... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 17 listopada 2012, 00:04

O mądrym pamiętają.
Głupiec mu­si sta­le o so­bie przypominać. 

myśl dnia z 4 lipca 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 12 października 2014, 23:11

Gdy ty za­pomi­nasz o przeszłości, ona przy­pomi­na so­bie o tobie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 czerwca 2010, 23:04

Z każdym dniem jest trud­niej po­roz­ma­wiać z kimś o sobie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 23 sierpnia 2010, 00:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:52Naja wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 10:40Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 10:29onejka sko­men­to­wał tek­st uległość ku­kiełki służy ma­nipu­lan­tom

dzisiaj, 10:21onejka sko­men­to­wał tek­st Nie bądź mi życiem, [...]

dzisiaj, 09:47życie1 sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 09:45fyrfle wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jakie to smut­ne, niektórzy, [...]

dzisiaj, 09:42onejka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 09:41onejka wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 09:38onejka sko­men­to­wał tek­st komentarz męska rzecz, ni­jak [...]