Wyszukiwarka: o sobie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 32051 tekstów.

wszys­cy lu­bimy słyszeć prawdę … lecz nie o sobie 

myśl
zebrała 158 fiszek • 4 września 2010, 00:02

Nie po to o so­bie mil­czę, by in­ni o mnie mówili. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 27 lutego 2014, 12:42

Na trzy... czte­ry... za­pom­ni­my o so­bie.
Potrafisz? 

myśl
zebrała 77 fiszek • 21 grudnia 2009, 22:43

Myśląc tyl­ko o so­bie za­myka­my so­bie drzwi do świata innych.. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 21 sierpnia 2010, 10:42

Jak o pros­ty­tuce przy­pomi­nali so­bie o mnie w pot­rze­bie.
Ci moi przyjaciele. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 kwietnia 2010, 19:00

O mądrym pamiętają.
Głupiec mu­si sta­le o so­bie przypominać. 

myśl dnia z 4 lipca 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 12 października 2014, 23:11

Gdy ty za­pomi­nasz o przeszłości, ona przy­pomi­na so­bie o tobie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 czerwca 2010, 23:04

Cza­sem łat­wiej pi­sać o sobie...
w trze­ciej osobie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 12 kwietnia 2010, 22:25

Na­wet naj­wyższe o so­bie mniema­nie nie udźwig­nie człowieka. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 3 maja 2012, 20:37

ale kiedy so­bie o mnie przy­pom­nisz ..
.. nie wracaj. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 kwietnia 2010, 13:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.