Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1139 tekstów.

No­wy rok- 365 no­wych nadziei, ty­siąc wyz­wań, mi­lion marzeń, jed­na miłość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 stycznia 2011, 23:51

Każdy no­wy rok jest szansą by coś zacząć na no­wo. Po­dob­nie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzi­na, se­kun­da. Każda chwi­la. Tyl­ko gdy zmienia się ta os­tatnia cyf­ra przy pełnej da­cie... Jest ja­koś łat­wiej. Łat­wiej wziąć za siebie. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 27 grudnia 2009, 20:47

no­wy rok - sta­re marzenia 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:29

... zdo­bywając wciąż "towar" no­wy, cały rok czeka....
... by w je­den dzień, dos­trzec w nim człowieka... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 marca 2010, 00:13

Chcę Ci życzyć, aby ten No­wy Rok, który nieba­wem na­dej­dzie, był szansą na nap­rawdę no­wy rok. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2009, 12:22

Już rok gdy spy­tałeś czy będę z Tobą, już rok gdy ciągle jest mi smut­no, już rok gdy wciąż o To­bie myślę, już rok gdy spoglądam w gwiaz­dy nocą i mam nadzieje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 lipca 2010, 10:29

Pos­ta­nowienie na no­wy rok??

Być szczęśliwym 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2012, 22:33

Po­wol­nym kro­kiem sta­ry rok przy­gar­biony od­chodzi z nies­pełniony­mi obiet­ni­cami, no­wy wkracza ra­dos­ny z wi­wata­mi nieświadom, że za rok podzieli los pop­rzed­ni­ka i też go pożegnamy.

Z os­tatnią kar­tką ka­len­darza życze­nia ob­fi­cie się sy­pią, wszys­cy zdro­wia, bo naj­ważniej­sze wza­jem­nie so­bie życzą jeszcze szczęścia, miłości i pieniędzy, a ja Wam życzę wszys­tkiego w od­po­wied­nich daw­kach w tym No­wym 2013 Roku. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 stycznia 2013, 00:01

Stro­na 1 z 365, wszys­tkie czys­te. Nie spiep­rz tego.
______________________
Wszys­tkim na No­wy Rok. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 stycznia 2013, 10:58

By wieczór ten był bez telewizora
A ko­lej­ny po­ranek bez kacora
By noc dzi­siej­sza była świetlistą
Spełnienia pos­ta­nowień pełną listą
Za­bawy aż do ran­ka białego
Oraz umiaru alkoholowego

Te życze­nia są dla Was, moi mili
Byście No­wy Rok szczęśli­wie uczcili 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 grudnia 2012, 21:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 17:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 16:32Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]