Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1142 teksty.

..no­wy Rok, no­we pos­ta­nowienia, no­wa fry­zura.....ale da­lej ta sa­ma Ja....

ma­giczne­go sylwestra... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2010, 14:11

No­wy Rok, Rok No­wy. A prob­le­my wciąż te same! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2010, 00:15

No­wy dzień po­za do­mem przy­nosi no­wy strach...
... a strach wca­le nie do­daje sił... on mi je odbiera. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2010, 15:08

Mój no­wy nałóg:Ty. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2009, 15:13

opi­jając no­wy rok,upi­jając się - za­pomi­nając o tym co dziś ważne jest. wątpiąc we wszys­tko w co do tej po­ry wie­rzyło się. zaczy­nając wszys­tko jeszcze raz. by spo­koj­nie zasnąć,by spo­koj­nie żyć...

przyj­mując no­we za­sady,no­we "ja"...

obiecując pop­ra­wienie się,

kłamiemy.kłamiemy raz po raz,gu­biąc w końcu się.

nie wiedząc co prawdą,a co kłam­stwem jest. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 października 2009, 22:41

No­wy rok, no­we po­rażki, no­we rozczarowania... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2011, 19:55

po­pat­rz skar­bie jak wszys­tko się zmienia..
Ty i ja..
no­wy rok ..
a nas już nie ma.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2013, 19:34

Pięknie jest móc dot­rzeć z pros­tym słowem do grona,
które wca­le nie wy­maga og­romne­go wyrafinowania...

Życzę Wam Moi Drodzy - We­sołych, Zdro­wych a prze­de wszys­tkim rodzin­nych świąt z nadzieją na nad­chodzący No­wy Rok 2015 ;). 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 grudnia 2014, 11:41

Dziękuję wam za to że jes­teście że mogę się z wa­mi dzielić moimi myśla­mi, za to że dzięki wam tu is­tnieję i mogę czy­tać waszą twórczość.. Kocham i dziękuję jes­teście moim natchnieniem, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2013, 22:11

No­wy Rok korzys­ta ze sta­rego, nie zmienisz go, jeśli dob­rze nie poz­nasz poprzedniego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2015, 00:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny