Wyszukiwarka: nim (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nim — zgromadziliśmy 5023 teksty.

- mys­lisz cza­sem o Nim. ?
- .. cza­sem o Nim nie mysle.. 

myśl
zebrała 195 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:22

Żeby wyg­rać wyścig, trze­ba w nim wystartować. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 16 kwietnia 2011, 18:13

Nim wy­toczysz ciężkie działa, przeładuj cho­ciaż broń. 

myśl dnia z 22 lipca 2017 roku
zebrała 106 fiszek • 6 lutego 2011, 12:45

Doszedł do ce­lu i na nim spoczął. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 20 sierpnia 2010, 21:17

Nim zag­rzmisz, naj­pierw zabłyśnij. 

myśl dnia z 24 lipca 2017 roku
zebrała 46 fiszek • 29 maja 2015, 17:04

Był jej naj­ciekaw­szym tematem.
Kochała myśli o Nim, wyob­rażenia, marze­nia, sny.
Nie mogła nudzić się z myśla­mi o Nim. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 2 kwietnia 2010, 11:10

Zbudź się nim ser­ca przes­taną bić. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 8 stycznia 2011, 18:01

Uj­mij nim dotkniesz. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 stycznia 2012, 23:24

Naj­większy wróg człowieka tkwi w nim samym. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 16 kwietnia 2010, 21:46

Opo­wie­działabym ci o nim wszys­tko, ale wte­dy ty także byś się w nim za­kochała... a te­go bym nie zniosła... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 sierpnia 2010, 18:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]