Wyszukiwarka: nim (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nim — zgromadziliśmy 4809 tekstów.

- mys­lisz cza­sem o Nim. ?
- .. cza­sem o Nim nie mysle.. 

myśl
zebrała 195 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:22

Chcesz ko­goś za­cieka­wić sobą, zain­te­resuj się nim . 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 maja 2013, 23:16

Żeby wyg­rać wyścig, trze­ba w nim wystartować. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 16 kwietnia 2011, 18:13

Nim wy­toczysz ciężkie działa, przeładuj cho­ciaż broń. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 6 lutego 2011, 12:45

Le­piej zos­tać na lodzie....
... niż pod nim . 

myśl
zebrała 76 fiszek • 15 stycznia 2013, 18:24

Doszedł do ce­lu i na nim spoczął. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 20 sierpnia 2010, 21:17

Prze­miniesz, nim zro­zumiesz po co żyjesz. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 31 października 2010, 15:34

Nie roz­py­laj egoiz­mu. Zadławisz się nim niejednokrotnie. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 19 czerwca 2011, 11:48

Przyjdź nim przes­tanę wie­rzyć w miłość. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 października 2011, 16:16

nie zat­rzy­małeś cza­su tyl­ko w nim ut­kwiłeś ... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 13 lipca 2010, 20:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Papiżym miołym być ale [...]

dzisiaj, 15:07Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 14:31Logos sko­men­to­wał tek­st Lepsze praw­dzi­we kłam­stwo niż [...]

dzisiaj, 12:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Więcej ludzi łapie doła [...]

dzisiaj, 12:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 12:05sprajtka sko­men­to­wał tek­st proste drze­wo szyb­ciej sta­je [...]

dzisiaj, 11:25yestem sko­men­to­wał tek­st W ob­liczu kwiatów zaw­sze czu­je [...]

dzisiaj, 11:24yestem sko­men­to­wał tek­st Moja miłość jest jak [...]

dzisiaj, 11:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bóg stworzył ko­bietę, a [...]