Wyszukiwarka: niebie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 826 tekstów.

...

Gdy­by dusze miały usta,
w niebie byłaby rozpusta. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 12 maja 2010, 21:55

Jes­tem już pra­wie w niebie, tyl­ko no­gami do­tykam ziemi.18.07.10r. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 18 lipca 2010, 08:06

Ludzie sta­now­czo zbyt rzad­ko przeglądają się w niebie. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 22 lipca 2013, 19:38

Na pus­tym niebie na­wet wyb­ra­kowa­ny rozbłysk po­zos­ta­je "gwiazdą wieczoru". 

myśl
zebrała 88 fiszek • 14 września 2010, 14:11

Mój świt po­jawiał się na in­nym niebie. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 stycznia 2011, 23:45

Zna­ki są wszędzie na ziemi i niebie... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 21 czerwca 2011, 13:38

upar­ty jesteś...
znów grzeszę
w Twoim niebie
Boże...

____________
:) 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 czerwca 2012, 15:20

W noc ciemną tyl­ko ty jaśniejesz na moim niebie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 września 2013, 01:32

Jeśli będziesz umiejętnie szu­kał, na­wet na niebie znaj­dziesz miłość. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 czerwca 2010, 15:52

Wezmę igłę i żółtą nitką naszyję so­bie Słońce na niebie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 maja 2010, 16:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:35Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:32Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 20:27Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 20:27danioł sko­men­to­wał tek­st Bóg wie kim jes­teś, [...]

dzisiaj, 20:24doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:20danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 20:20Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:20Cropka sko­men­to­wał tek­st Bóg wie kim jes­teś, [...]