Wyszukiwarka: nie wart (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie wart — zgromadziliśmy 104283 teksty.

Każdy zasługuję na wy­bacze­nie po­pełnionych błędów, ale nie każdy jest wart zapamiętania. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 22 lipca 2010, 13:41

...Człowiek ty­le jest wart,
ile po­siadaną wiedzą pot­ra­fi wesprzeć,
be­zin­te­resow­nie pomóc, w słab­sze­go od siebie wlać moc,
a może,
zat­rzy­mać, by nie spadł z krawędzi życia...

_____________________________


dla Joli.. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 21 lutego 2011, 02:12

Po­każ swo­je ser­ce, a będę wie­dzieć ile jes­teś wart. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 3 czerwca 2010, 17:11

Żon­gluj słowem tak, by słuchacz był te­go słowa wart. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 1 czerwca 2010, 09:18

Dla bałwa­na cza­su szko­da, jest nic nie wart - sa­ma woda... 

myśl dnia z 21 marca 2015 roku
zebrała 76 fiszek • 29 grudnia 2010, 19:06

Choć na­wet jed­nej łzy nie jest wart,
jed­nak płyną ich tysiące... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 8 lipca 2010, 13:17

Nie wstydź się mówić o swoich za­letach. Po­myśl tyl­ko ile jes­teś wart i jak dużo możesz osiągnąć. Wstań ra­no i krzyk­nij przed lus­trem 'Jes­tem fajna!'. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 6 listopada 2010, 19:44

Rób tak, aby każdy Twój dzień wart był za­pamięta­nia a nie zapomnienia... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 12 września 2010, 17:32

...to pa­rano­ja że można kochać,myśleć o kimś do końca życia choć nie jest te­go wart. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 czerwca 2010, 18:48

Uśmiech bez uśmie­chniętych oczu jest nic nie wart. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 lutego 2011, 23:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:59Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Przeraża mnie, w jak [...]

dzisiaj, 08:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ameby mają ni­bynóżki ,a [...]

dzisiaj, 08:29M44G sko­men­to­wał tek­st Ameby mają ni­bynóżki ,a [...]

dzisiaj, 08:26M44G sko­men­to­wał tek­st Tęsknota tkwi w mu­zyce, między [...]

dzisiaj, 08:21natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Z nadziei wy­ras­ta­myw­te­dy kiedy nam [...]

dzisiaj, 08:05giulietka sko­men­to­wał tek­st prześwity niebies­kie

dzisiaj, 08:00giulietka sko­men­to­wał tek­st Listopad jest z od­wróco­nych [...]

dzisiaj, 07:46natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st uciekał przez park ale go [...]

dzisiaj, 07:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przyznaj fiszkęUroczyście oświad­czam, że [...]

dzisiaj, 07:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]