Wyszukiwarka: nie powiedział łatwo (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie po­wie­dział łat­wo — zgromadziliśmy 105231 tekstów.

Uczuć uwol­nionych z ser­ca nie tak łat­wo zatrzymać. 

myśl
zebrała 187 fiszek • 1 lutego 2011, 18:19

W pracy

Gdy szef nie myśli głową
łat­wo zos­tać szefową. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 2 czerwca 2010, 21:10

nie jest łat­wo dzi­siaj nadążyć za czasem 

myśl
zebrała 105 fiszek • 11 stycznia 2011, 11:23

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że będziemy ra­zem; jed­ne­go nie do­dał... kiedy 

myśl
zebrała 104 fiszki • 31 marca 2011, 17:21

Nie do­ceniając in­nych łat­wo przepłacić

myśl
zebrała 80 fiszek • 3 stycznia 2012, 20:19

Szczęście wszys­tkim dawała,
a sa­ma w życiu nie łat­wo miała. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 6 sierpnia 2010, 11:17

Nie zro­zumie głod­ne­go ten, które­mu wszys­tko łat­wo przychodzi. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 1 grudnia 2010, 18:33

Sta­re przyz­wycza­jenia łat­wo nie umierają. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 22 czerwca 2011, 06:43

I pies ko­ta tak łat­wo nie złapie. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 czerwca 2010, 10:30

Łat­wo być ry­cerzem...kiedy Cię to nic nie kosztuje... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 1 maja 2010, 17:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:48Cris sko­men­to­wał tek­st Jak wiatr uno­si liść [...]

dzisiaj, 11:44Cris sko­men­to­wał tek­st Człowiek im­pli­kuje so­bie zło, [...]

dzisiaj, 11:25Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Moja oso­bowość.  

dzisiaj, 11:25rokoko sko­men­to­wał tek­st Możesz mnie mieć śmiejącą [...]

dzisiaj, 11:12krysta sko­men­to­wał tek­st malownicze wzgórze

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ze względu na wiel­ki [...]

dzisiaj, 10:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kochać jest pros­to, trud­niej [...]

dzisiaj, 10:27Cykam sko­men­to­wał tek­st Stara kro­wa, to jeszcze [...]

dzisiaj, 10:14Indygoo sko­men­to­wał tek­st Wena na siłę - [...]

dzisiaj, 10:12Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stara kro­wa, to jeszcze [...]