Wyszukiwarka: nie ogarniam (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ogar­niam — zgromadziliśmy 106791 tekstów.

Nie wspo­minać nie znaczy nie pamiętać. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:44

co ma zro­bić oso­ba, która jest za­kocha­na w niewłaści­wej osobie?
gdy ro­zum mówi ' daj so­bie z nim spokój', a ser­ce krzyczy : 'wal­cz! prze­cież go kochasz' ?

______________________________
proszę, pomóżcie, bo nie ogarniam.. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 13 kwietnia 2011, 17:02

Nie ogar­niam zbyt czys­tej for­my codzienności
Języ­kiem wspom­nień nie oblizuję,
uk­radkiem na nią pat­rzę i kształtuję... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 maja 2010, 11:02

To że się nie mod­le czy nie chodzę do kościoła nie oz­nacza, że nie wierze...
To że nie ku­puje kwiatów czy cze­kola­dek nie oz­nacza że nie kocham… 

myśl
zebrała 60 fiszek • 18 lipca 2010, 23:04

Kochasz al­bo nie kochasz...
Jeżeli nie wiesz - nie kochasz. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 22 maja 2010, 19:40

Aniel­ski ar­gu­ment odmowy
nie...bo...nie...nie bo nie bo nie bo nie bo nie... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 kwietnia 2011, 09:10

"Ideal­ny mężczyz­na nie pi­je, nie pa­li, nie ro­bi zakładów, nie sprzecza się i nie is­tnieje ... " 


gdzieś przeczytane 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 listopada 2009, 18:25

Wra­caj już
Bo tęsknie za Tobą i bra­kuje mi Ciebie,
Bo nie mam do ko­go się przy­tulić i ko­go pocałować,
Bo nie mam co ze sobą zrobić,
Bo nie ma kto mi zro­bić masażu,
Bo nie mam ko­mu po­marudzić i ponarzekać,
Bo nic nie ogarniam,
Bo niesa­mowi­cie chcę byś był przy mnie,
Bo nie mam z kim się nudzić,
Bo jes­teś gdzieś da­leko, a ja uświada­miam so­bie jak bar­dzo jes­tem od Ciebie uzależniona.. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 czerwca 2010, 14:17

Nie chcę być kocha­na za to kim nie byłam, nie jes­tem i nie będę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 28 września 2011, 20:30

Nie do­cenisz te­go, cze­go nie poznasz.

Nie do­cenisz Te­go, Ko­go nie poznasz. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 października 2010, 10:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie