Wyszukiwarka: nie ogarniam (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ogar­niam — zgromadziliśmy 107628 tekstów.

Nie wspo­minać nie znaczy nie pamiętać. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:44

co ma zro­bić oso­ba, która jest za­kocha­na w niewłaści­wej osobie?
gdy ro­zum mówi ' daj so­bie z nim spokój', a ser­ce krzyczy : 'wal­cz! prze­cież go kochasz' ?

______________________________
proszę, pomóżcie, bo nie ogarniam.. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 13 kwietnia 2011, 17:02

- Nie kocham go, nie kocham go, nie kocham go, NIE kocham go!
- kochasz.
- no wiem. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 października 2010, 20:10

Nie ogar­niam zbyt czys­tej for­my codzienności
Języ­kiem wspom­nień nie oblizuję,
uk­radkiem na nią pat­rzę i kształtuję... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 maja 2010, 11:02

To że się nie mod­le czy nie chodzę do kościoła nie oz­nacza, że nie wierze...
To że nie ku­puje kwiatów czy cze­kola­dek nie oz­nacza że nie kocham… 

myśl
zebrała 60 fiszek • 18 lipca 2010, 23:04

Jesteś?
Nie, Ciebie nie ma, nie było i za­pew­ne też nie będzie... Ty umiesz tyl­ko bywać. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 14 kwietnia 2010, 18:53

Aniel­ski ar­gu­ment odmowy
nie...bo...nie...nie bo nie bo nie bo nie bo nie... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 kwietnia 2011, 09:10

"Ideal­ny mężczyz­na nie pi­je, nie pa­li, nie ro­bi zakładów, nie sprzecza się i nie is­tnieje ... " 


gdzieś przeczytane 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 listopada 2009, 18:25

`. pękło jej ser­ce. ale nie będzie go zszy­wać. nie ma sił,nie chce, nie musi..` 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 lutego 2010, 22:08

Wra­caj już
Bo tęsknie za Tobą i bra­kuje mi Ciebie,
Bo nie mam do ko­go się przy­tulić i ko­go pocałować,
Bo nie mam co ze sobą zrobić,
Bo nie ma kto mi zro­bić masażu,
Bo nie mam ko­mu po­marudzić i ponarzekać,
Bo nic nie ogarniam,
Bo niesa­mowi­cie chcę byś był przy mnie,
Bo nie mam z kim się nudzić,
Bo jes­teś gdzieś da­leko, a ja uświada­miam so­bie jak bar­dzo jes­tem od Ciebie uzależniona.. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 czerwca 2010, 14:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]