Wyszukiwarka: nie jestem idealna (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie jes­tem ideal­na — zgromadziliśmy 107694 teksty.

Usiadła i rozpłakała się, a wiatr osuszał jej niewin­ne łzy...Bo nikt nie mówił, że Miłość jest idealna... 

myśl
zebrała 125 fiszek • 26 listopada 2009, 17:00

Nie mu­sisz być ideal­na, wys­tar­czy że Jes­teś tak po pros­tu piękna...


To­bie - ja... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 8 maja 2013, 09:34

Nie jes­tem ideal­ny, jes­tem normalny... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 czerwca 2010, 21:20

Może nie jes­tem ideal­na,
lecz ideal­nie Cię kocham. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 5 sierpnia 2010, 11:17

Jes­tem ideal­na, właśnie dla­tego, że... nie jes­tem ideal­na!
:) 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 czerwca 2010, 16:06

Ideal­na miłość z dziecięcych wier­szyków dzi­siaj nie ma rac­ji by­tu. Zbyt szyb­ko przes­ta­liśmy wie­rzyć w smo­ki i księżniczki 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 września 2010, 19:03

Ideal­na przy­jaźń między fa­cetem i ko­bietą is­tnieje, ale długo nie trwa. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 maja 2010, 16:11

Nie muszę być idealną dla wszystkich.
Wys­tar­czy ,że jes­tem ideal­na w oczach moich przyjaciół.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 listopada 2010, 22:26

zdarza mi się po­tykać o sznu­rowadła swoich tram­pek. często przez przy­padek, połykam gu­my do żucia.ot­wieram ok­no na oścież pod­czas deszczu. uci­nam so­bie po­połud­niowe drzem­ki, po­pijając gorąca cze­koladę. nie jes­tem ideal­na. a mo­je życie po­lega na cze­kaniu na osobę, która tą nie ideal­ność zaakceptuje. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 maja 2010, 07:58

gdy­by nie wszys­tkie mo­je wa­dy to byłabym idealna.' 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 marca 2010, 10:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:24szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:15Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 22:12Bise sko­men­to­wał tek­st przenieś so­bie je­sień

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st cno ty 

dzisiaj, 22:03yestem sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 22:01krysta sko­men­to­wał tek­st Czujemy się wyjątko­wi tak [...]

dzisiaj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st chryzante my 

dzisiaj, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st - po ile cze­reśnie [...]

dzisiaj, 21:55krysta sko­men­to­wał tek­st choćodeszli po­zos­ta­li w nas

dzisiaj, 21:47liliowięc sko­men­to­wał tek­st chryzante my