Wyszukiwarka: najlepsze (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­lep­sze — zgromadziliśmy 585 tekstów.

Na sen i zaurocze­nie naj­lep­sze jest przebudzenie. 

myśl dnia z 7 września 2015 roku
zebrała 167 fiszek • 17 sierpnia 2010, 05:23

Przez strach tra­cimy naj­lep­sze chwi­le w swoim życiu. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 16 kwietnia 2010, 07:51

Na­wet naj­lep­sze lus­tro nie odzwier­cied­li ob­ra­zu duszy... 

myśl
zebrała 122 fiszki • 29 maja 2010, 18:58

Nie zaw­sze to, co naj­lep­sze dla nas, jest naj­lep­sze dla tych, których kochamy. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 5 maja 2010, 20:07

Człowiek jest dob­ry w niszcze­niu te­go, co dla niego najlepsze. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 19 września 2012, 17:57

Myśli są jak grzy­by. Naj­lep­sze po deszczu... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 września 2010, 20:17

licząć na naj­lep­sze bądź przy­goto­wany na najgorsze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 lipca 2010, 17:57

Na siłę nic nie wy­myślisz. Naj­lep­sze myśli wpa­dają spontanicznie 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 kwietnia 2010, 14:47

Bo cza­sem te naj­gor­sze po­mysły, od­noszą naj­lep­sze skutki. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 marca 2011, 07:30

Zakładając naj­gor­sze, liczy­my na najlepsze. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 lipca 2010, 05:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:24CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]

dzisiaj, 23:18WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Mów ludziom, że ich [...]

dzisiaj, 23:18yestem sko­men­to­wał tek­st wybaczając roz­luźniasz się czas wy­nag­radza [...]

dzisiaj, 23:17Cris sko­men­to­wał tek­st wybaczając roz­luźniasz się czas wy­nag­radza [...]

dzisiaj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]

dzisiaj, 23:10CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]

dzisiaj, 23:10Starlight. wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 23:04Cris sko­men­to­wał tek­st Pozytywnym nas­ta­wieniem do życia- widzisz [...]

dzisiaj, 23:04Starlight. sko­men­to­wał tek­st Mów ludziom, że ich [...]

dzisiaj, 22:46Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]