Wyszukiwarka: milosc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mi­losc — zgromadziliśmy 140 tekstów.

mi­losc nie ma uzasadnienia 

myśl
zebrała 48 fiszek • 20 października 2010, 19:19

Mys­lisz,ze kochasz a to tak nap­rawde tyl­ko zaurocze­nie.Py­tasz dlacze­go mi­losc Cie omi­ja.,ze nig­dy nie bedziesz szczes­li­wy.Wy­luzuj,daj so­bie na wstrzy­manie a mi­losc za­wita do Two­jego ser­ca w naj­mniej nieo­cze­kiwa­nym mo­men­cie.W zy­ciu na wszys­tko przychodzi czas a cier­pli­wosc poplaca. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 października 2010, 23:43

Mi­losc da­je ludziom skrzyd­la Ika­ra, kto­re mo­ze stra­cic tuz przy sil­niej­szym pro­myku slonca. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 września 2010, 18:07

Wo­lałabym życ krot­ko, dos­wiad­cza­jac mi­losc niz zyc dlu­go , ale bez niej... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 czerwca 2010, 10:22

Sen jest jawa
Seks , zabawa
Mi­losc, zdra­da
Lecz Ci co mys­la mi­los­ci biada niech tyl­ko sen i seks ich zja­da.*De­dyku­je mysl mez­czyz­na ktorzy za mi­losc do ko­biety uwa­zaja jej zew­net­rzne walory. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 lipca 2010, 21:08

Nie tyl­ko mi­losc jest sle­pa, przy­jazn takze po­win­na udac sie do okulisty. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 lipca 2011, 19:51

Mi­losc jest krucha i nieraz nie pot­ra­fimy jej pielegnowac. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 lipca 2010, 21:39

Mi­losc a niena­wisc, ni­by tak skraj­ne a jed­nak jed­no wy­nika z drugiego. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 listopada 2010, 15:58

Rodzi­ciel­stwo, tros­kli­wosc, mi­losc na­leżące do ka­tego­rii ab­straktów in­te­lek­tual­nych, a nie przeżywa­nych doświadczeń. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 września 2010, 18:11

Jes­li prze­raza Cie od­leglosc kil­kudziesieciu ki­lomet­row ja­ka nas dzielu,to znaczy,ze nasza zna­jomosc nic dla Ciebie nie znaczy,ze to nie mi­losc tyl­ko za­bawa.Praw­dzi­wa mi­losc po­kona wszys­tko i niewaz­ne,czy mie­szkasz w War­sza­wie,Pa­ryzu czy No­wym Yorku.

* z de­dykac­ja dla Bej­bi­ka,ze­by uwie­rzy­la w siebie 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 listopada 2010, 11:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę