Wyszukiwarka: miłość dziecka (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość dziec­ka — zgromadziliśmy 12772 teksty.

Dro­ga Ma­mo, nie utożsa­miaj swoich marzeń z marze­niami Two­jego dziecka. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 28 maja 2010, 19:12

Jaką siłę ma mat­ka ma­luteńkiego dziec­ka od kil­ku miesięcy błagająca swe­go męża i dziec­ka oj­ca o miłość, spokój i bez­pie­czeństwo dla siebie i córeczki? 

myśl
zebrała 66 fiszek • 21 maja 2010, 19:18

Naj­większa i naj­szczer­sza miłość zaw­sze będzie mat­ki do dziec­ka. Więc sza­nuj swoją matkę, nie ważne ja­ka jest. Pi­jaczka ze śmiet­ni­ka, czy bo­gaczka z wil­li.


Sza­cunek prze­de wszystkim. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 9 kwietnia 2010, 17:04

Uza­leżniony rodzic jest dla dziec­ka zalążkiem piekła. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 19 stycznia 2011, 16:25

Bez­tros­ki śmiech dziec­ka, to jak pro­myk słońca w sza­rym życiu. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 4 kwietnia 2010, 22:56

Łza na po­liczku dziec­ka przy­biera bo­les­ny kształt. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 14 października 2010, 21:34

Dla dziec­ka z pa­tolo­gicznej rodzi­ny, zwykły uśmiech jest pro­myczkiem nadziei na miłość i troskę. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 9 czerwca 2010, 17:03

Bar­dziej od swo­jego dziec­ka kocha al­ko­hol . 


Bru­tal­na rzeczy­wis­tość . 

myśl
zebrała 54 fiszki • 12 maja 2010, 21:20

Pier­wszy ruch dziec­ka to naj­cu­dow­niej­sze co można poczuć w ciąży... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 sierpnia 2010, 12:48

Pier­wsza miłość jest jak za­pałka w rękach małego dziec­ka-nie wie co to jest, do cze­go służy, a po­mimo te­go cie­szy się małym płomieniem, dopóki się nie sparzy 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 listopada 2010, 21:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:37Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:27Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:23PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st W umysłach ludzi woj­na [...]

dzisiaj, 01:21karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Tak często bra­kuje nam [...]

dzisiaj, 01:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Z mądrością jest jak [...]

dzisiaj, 01:18PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Jakbym chciana,ale nie chce...to­bym [...]

dzisiaj, 01:15karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Żadnej książki nie oce­nia [...]

dzisiaj, 01:13karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Cóż to za życie, [...]

dzisiaj, 01:12karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Znów pa­pieros za pa­piero­sem [...]

dzisiaj, 01:08Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Aby zro­zumieć ludzi i [...]